6

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Nøgleord
Dato

EU's fiskeriforvaltning

01-01-2018

Fiskeriforvaltning under den fælles fiskeripolitik er baseret på, at det er nødvendigt at sikre både en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. For at nå dette mål har EU vedtaget lovgivning om adgang til EU-farvandene, fordeling og udnyttelse af ressourcerne, samlede tilladte fangstmængder, begrænsninger af fiskeriindsatsen og tekniske foranstaltninger.

Fiskeriforvaltning under den fælles fiskeripolitik er baseret på, at det er nødvendigt at sikre både en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. For at nå dette mål har EU vedtaget lovgivning om adgang til EU-farvandene, fordeling og udnyttelse af ressourcerne, samlede tilladte fangstmængder, begrænsninger af fiskeriindsatsen og tekniske foranstaltninger.

Den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

01-01-2018

Den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter var den første komponent i den fælles fiskeripolitik. Overordnet set har den nuværende fælles markedsordning til formål at beskytte producenter og sikre miljømæssig bæredygtighed og økonomisk levedygtighed på markedet for fiskevarer og akvakulturprodukter. Den forbedrer og styrker centrale elementer i den fælles markedsordning såsom fælles markedsstandarder, forbrugeroplysning og producentorganisationer og indfører nye elementer såsom ...

Den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter var den første komponent i den fælles fiskeripolitik. Overordnet set har den nuværende fælles markedsordning til formål at beskytte producenter og sikre miljømæssig bæredygtighed og økonomisk levedygtighed på markedet for fiskevarer og akvakulturprodukter. Den forbedrer og styrker centrale elementer i den fælles markedsordning såsom fælles markedsstandarder, forbrugeroplysning og producentorganisationer og indfører nye elementer såsom markedskendskab.

Internationale fiskeriaftaler

01-01-2018

Den Europæiske Union (EU) spiller en central rolle i det internationale samarbejde om fiskeri. Gennem den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension forsøger Unionen at sikre, at dens retlige rammer rækker ud over EU-fartøjer, der opererer i internationale farvande. På grundlag af den fælles fiskeripolitiks mål og principperne for god forvaltningspraksis indgår EU i en lang række multilaterale aftaler og regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er) samt 30 bilaterale fiskeriaftaler.

Den Europæiske Union (EU) spiller en central rolle i det internationale samarbejde om fiskeri. Gennem den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension forsøger Unionen at sikre, at dens retlige rammer rækker ud over EU-fartøjer, der opererer i internationale farvande. På grundlag af den fælles fiskeripolitiks mål og principperne for god forvaltningspraksis indgår EU i en lang række multilaterale aftaler og regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er) samt 30 bilaterale fiskeriaftaler.

Akvakulturproduktion i Den Europæiske Union

01-01-2018

Akvakulturproduktionen i Den Europæiske Union er fortsat med at være relativt stabil, men produktion af opdrættede fisk og skaldyr på verdensplan er steget. I løbet af de sidste 20 år har Kommissionen forsøgt at øge EU's produktionspotentiale gennem forskellige strategier og retningslinjer, og i 2016 blev der oprettet et rådgivende råd for akvakultur (AAC). Dette organ består af repræsentanter for sektoren og relevante interesseorganisationer og rådgiver EU-institutionerne og medlemsstaterne.

Akvakulturproduktionen i Den Europæiske Union er fortsat med at være relativt stabil, men produktion af opdrættede fisk og skaldyr på verdensplan er steget. I løbet af de sidste 20 år har Kommissionen forsøgt at øge EU's produktionspotentiale gennem forskellige strategier og retningslinjer, og i 2016 blev der oprettet et rådgivende råd for akvakultur (AAC). Dette organ består af repræsentanter for sektoren og relevante interesseorganisationer og rådgiver EU-institutionerne og medlemsstaterne.

Integreret EU-havpolitik

01-01-2018

EU's integrerede havpolitik er en helhedsorienteret tilgang til alle havrelaterede EU-politikker. Den integrerede havpolitik er baseret på tanken om, at Unionen kan få større udbytte af havene med færre miljøindvirkninger ved at koordinere sin brede vifte af indbyrdes forbundne aktiviteter i forbindelse med have og kyster. Den integrerede havpolitik har således til formål at styrke den såkaldte blå økonomi, der omfatter alle havbaserede økonomiske aktiviteter.

EU's integrerede havpolitik er en helhedsorienteret tilgang til alle havrelaterede EU-politikker. Den integrerede havpolitik er baseret på tanken om, at Unionen kan få større udbytte af havene med færre miljøindvirkninger ved at koordinere sin brede vifte af indbyrdes forbundne aktiviteter i forbindelse med have og kyster. Den integrerede havpolitik har således til formål at styrke den såkaldte blå økonomi, der omfatter alle havbaserede økonomiske aktiviteter.

EU-fiskeriet i tal

01-01-2018

Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: Medlemsstaternes fiskerflåde i 2020 (tabel I), beskæftigelsessituationen i fiskeri- (2017), akvakultur- (2016) og fiskeforarbejdningssektorerne (2017 (tabel II), produktion, import og eksport af fiskeri- og akvakulturprodukter i 2017 (tabel III), det synlige forbrug af fiskeri- og akvakulturprodukter i 2017 (tabel IV) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds ...

Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: Medlemsstaternes fiskerflåde i 2020 (tabel I), beskæftigelsessituationen i fiskeri- (2017), akvakultur- (2016) og fiskeforarbejdningssektorerne (2017 (tabel II), produktion, import og eksport af fiskeri- og akvakulturprodukter i 2017 (tabel III), det synlige forbrug af fiskeri- og akvakulturprodukter i 2017 (tabel IV) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds ressourcetildelinger fra 2014 til 2020 (tabel V).