11

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Nøgleord
Dato

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Den fælles fiskeripolitik: oprindelse og udvikling

01-01-2018

Den fælles fiskeripolitik blev indført med Romtraktaten. Den var i begyndelsen knyttet til landbrugspolitikken, men er med tiden blevet udviklet til et mere selvstændigt politisk område. Det primære mål med den fælles fiskeripolitik efter omarbejdningen af den i 2002 er at sikre et bæredygtigt fiskeri og garantere indtjening og stabil beskæftigelse for fiskerne. Med Lissabontraktaten blev der gennemført flere ændringer i fiskeripolitikken. Og i 2013 nåede Rådet og Parlamentet til enighed om en ny ...

Den fælles fiskeripolitik blev indført med Romtraktaten. Den var i begyndelsen knyttet til landbrugspolitikken, men er med tiden blevet udviklet til et mere selvstændigt politisk område. Det primære mål med den fælles fiskeripolitik efter omarbejdningen af den i 2002 er at sikre et bæredygtigt fiskeri og garantere indtjening og stabil beskæftigelse for fiskerne. Med Lissabontraktaten blev der gennemført flere ændringer i fiskeripolitikken. Og i 2013 nåede Rådet og Parlamentet til enighed om en ny fælles fiskeripolitik for miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed på lang sigt af aktiviteterne inden for fiskeri og akvakultur.

EU's fiskeriforvaltning

01-01-2018

Fiskeriforvaltning under den fælles fiskeripolitik er baseret på, at det er nødvendigt at sikre både en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. For at nå dette mål har EU vedtaget lovgivning om adgang til EU-farvandene, fordeling og udnyttelse af ressourcerne, samlede tilladte fangstmængder, begrænsninger af fiskeriindsatsen og tekniske foranstaltninger.

Fiskeriforvaltning under den fælles fiskeripolitik er baseret på, at det er nødvendigt at sikre både en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. For at nå dette mål har EU vedtaget lovgivning om adgang til EU-farvandene, fordeling og udnyttelse af ressourcerne, samlede tilladte fangstmængder, begrænsninger af fiskeriindsatsen og tekniske foranstaltninger.

Fiskerikontrol og håndhævelse af reglerne

01-01-2018

Fiskerikontrol og håndhævelse af reglerne har til formål at sikre en korrekt anvendelse af forordningerne om fiskeri og om nødvendigt at sørge for, at reglerne efterleves. Kompetencer og ansvar på området deles mellem medlemsstaterne, Kommissionen og operatørerne. Der kan indledes traktatbrudsprocedure mod medlemsstater, der ikke efterlever reglerne.

Fiskerikontrol og håndhævelse af reglerne har til formål at sikre en korrekt anvendelse af forordningerne om fiskeri og om nødvendigt at sørge for, at reglerne efterleves. Kompetencer og ansvar på området deles mellem medlemsstaterne, Kommissionen og operatørerne. Der kan indledes traktatbrudsprocedure mod medlemsstater, der ikke efterlever reglerne.

Strukturstøtte til fiskeriet

01-01-2018

Den europæiske fiskeripolitik, der oprindeligt blev finansieret via det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF), blev i perioden 2007-2013 finansieret via Den Europæiske Fiskerifond (EFF) og finansieres nu gennem den nye Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) med en bevillingsramme på 6,4 mia. EUR for perioden 2014-2020. EHFF støtter fiskere i overgangen til bæredygtigt fiskeri, bistår kystsamfundene med at diversificere deres økonomier og finansierer projekter, der skaber nye job ...

Den europæiske fiskeripolitik, der oprindeligt blev finansieret via det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF), blev i perioden 2007-2013 finansieret via Den Europæiske Fiskerifond (EFF) og finansieres nu gennem den nye Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) med en bevillingsramme på 6,4 mia. EUR for perioden 2014-2020. EHFF støtter fiskere i overgangen til bæredygtigt fiskeri, bistår kystsamfundene med at diversificere deres økonomier og finansierer projekter, der skaber nye job og forbedrer livskvaliteten i de europæiske kystsamfund.

Den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

01-01-2018

Den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter var den første komponent i den fælles fiskeripolitik. Overordnet set har den nuværende fælles markedsordning til formål at beskytte producenter og sikre miljømæssig bæredygtighed og økonomisk levedygtighed på markedet for fiskevarer og akvakulturprodukter. Den forbedrer og styrker centrale elementer i den fælles markedsordning såsom fælles markedsstandarder, forbrugeroplysning og producentorganisationer og indfører nye elementer såsom ...

Den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter var den første komponent i den fælles fiskeripolitik. Overordnet set har den nuværende fælles markedsordning til formål at beskytte producenter og sikre miljømæssig bæredygtighed og økonomisk levedygtighed på markedet for fiskevarer og akvakulturprodukter. Den forbedrer og styrker centrale elementer i den fælles markedsordning såsom fælles markedsstandarder, forbrugeroplysning og producentorganisationer og indfører nye elementer såsom markedskendskab.

Internationale fiskeriaftaler

01-01-2018

Den Europæiske Union (EU) spiller en central rolle i det internationale samarbejde om fiskeri. Gennem den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension forsøger Unionen at sikre, at dens retlige rammer rækker ud over EU-fartøjer, der opererer i internationale farvande. På grundlag af den fælles fiskeripolitiks mål og principperne for god forvaltningspraksis indgår EU i en lang række multilaterale aftaler og regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er) samt 30 bilaterale fiskeriaftaler.

Den Europæiske Union (EU) spiller en central rolle i det internationale samarbejde om fiskeri. Gennem den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension forsøger Unionen at sikre, at dens retlige rammer rækker ud over EU-fartøjer, der opererer i internationale farvande. På grundlag af den fælles fiskeripolitiks mål og principperne for god forvaltningspraksis indgår EU i en lang række multilaterale aftaler og regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er) samt 30 bilaterale fiskeriaftaler.

Akvakulturproduktion i Den Europæiske Union

01-01-2018

Akvakulturproduktionen i Den Europæiske Union er fortsat med at være relativt stabil, men produktion af opdrættede fisk og skaldyr på verdensplan er steget. I løbet af de sidste 20 år har Kommissionen forsøgt at øge EU's produktionspotentiale gennem forskellige strategier og retningslinjer, og i 2016 blev der oprettet et rådgivende råd for akvakultur (AAC). Dette organ består af repræsentanter for sektoren og relevante interesseorganisationer og rådgiver EU-institutionerne og medlemsstaterne.

Akvakulturproduktionen i Den Europæiske Union er fortsat med at være relativt stabil, men produktion af opdrættede fisk og skaldyr på verdensplan er steget. I løbet af de sidste 20 år har Kommissionen forsøgt at øge EU's produktionspotentiale gennem forskellige strategier og retningslinjer, og i 2016 blev der oprettet et rådgivende råd for akvakultur (AAC). Dette organ består af repræsentanter for sektoren og relevante interesseorganisationer og rådgiver EU-institutionerne og medlemsstaterne.

Integreret EU-havpolitik

01-01-2018

EU's integrerede havpolitik er en helhedsorienteret tilgang til alle havrelaterede EU-politikker. Den integrerede havpolitik er baseret på tanken om, at Unionen kan få større udbytte af havene med færre miljøindvirkninger ved at koordinere sin brede vifte af indbyrdes forbundne aktiviteter i forbindelse med have og kyster. Den integrerede havpolitik har således til formål at styrke den såkaldte blå økonomi, der omfatter alle havbaserede økonomiske aktiviteter.

EU's integrerede havpolitik er en helhedsorienteret tilgang til alle havrelaterede EU-politikker. Den integrerede havpolitik er baseret på tanken om, at Unionen kan få større udbytte af havene med færre miljøindvirkninger ved at koordinere sin brede vifte af indbyrdes forbundne aktiviteter i forbindelse med have og kyster. Den integrerede havpolitik har således til formål at styrke den såkaldte blå økonomi, der omfatter alle havbaserede økonomiske aktiviteter.

EU-fiskeriet i tal

01-01-2018

Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: Medlemsstaternes fiskerflåde i 2020 (tabel I), beskæftigelsessituationen i fiskeri- (2017), akvakultur- (2016) og fiskeforarbejdningssektorerne (2017 (tabel II), produktion, import og eksport af fiskeri- og akvakulturprodukter i 2017 (tabel III), det synlige forbrug af fiskeri- og akvakulturprodukter i 2017 (tabel IV) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds ...

Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: Medlemsstaternes fiskerflåde i 2020 (tabel I), beskæftigelsessituationen i fiskeri- (2017), akvakultur- (2016) og fiskeforarbejdningssektorerne (2017 (tabel II), produktion, import og eksport af fiskeri- og akvakulturprodukter i 2017 (tabel III), det synlige forbrug af fiskeri- og akvakulturprodukter i 2017 (tabel IV) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds ressourcetildelinger fra 2014 til 2020 (tabel V).

Kommende begivenheder

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Anden begivenhed -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Høring -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Høring -
FEMM LIBE

Partnere