4

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Forfatter
Nøgleord
Dato

Struktur- og samhørighedspolitikkerne efter Lissabontraktaten

15-02-2010

Lissabontraktaten har helt klart store konsekvenser for struktur- og samhørighedspolitikkerne. I denne undersøgelse analyseres ændringerne i de politikker, Generaldirektoratet for Europa-Parlamentets Interne Politikkers Afdeling B har som sit sagområde (af institutionel, proceduremæssig, økonomisk og substansmæssig karakter - retsgrundlaget).

Lissabontraktaten har helt klart store konsekvenser for struktur- og samhørighedspolitikkerne. I denne undersøgelse analyseres ændringerne i de politikker, Generaldirektoratet for Europa-Parlamentets Interne Politikkers Afdeling B har som sit sagområde (af institutionel, proceduremæssig, økonomisk og substansmæssig karakter - retsgrundlaget).

Klimaændringsudfordringen for struktur- og samhørighedspolitikken

15-04-2009

Nærværende notat omhandler den rolle, som struktur- og samhørighedspolitikken, dvs. landbrugs-, fiskeri-, kultur-, transport- og regionalpolitikken, spiller i bekæmpelsen af klimaændringer. Notatet tilsigter at give en oversigt over problemer, udfordringer og politiske løsningsmodeller i disse sektorer.

Nærværende notat omhandler den rolle, som struktur- og samhørighedspolitikken, dvs. landbrugs-, fiskeri-, kultur-, transport- og regionalpolitikken, spiller i bekæmpelsen af klimaændringer. Notatet tilsigter at give en oversigt over problemer, udfordringer og politiske løsningsmodeller i disse sektorer.

Praktisk vejledning

15-04-2009

This practical guide provides an overview of the legal background to the respective policy, of its achievements during the 6th term and of the challenges that still remain to be tackled. Additionally, it contains concise information about the activities of Policy Department B and of the services it can provide.

This practical guide provides an overview of the legal background to the respective policy, of its achievements during the 6th term and of the challenges that still remain to be tackled. Additionally, it contains concise information about the activities of Policy Department B and of the services it can provide.

Områder, hvor Parlamentet gjorde en forskel inden for strukturog samhørighedspolitikken

15-01-2009

Dette notat indeholder oplysninger om områder, hvor Europa-Parlamentet har spillet en vigtig rolle i løbet af den nuværende mandatperiode, som startede i 2004. Det er inddelt efter udvalg og dækker områderne transport, regionaludvikling, landbrug, fiskeri og kultur og uddannelse.

Dette notat indeholder oplysninger om områder, hvor Europa-Parlamentet har spillet en vigtig rolle i løbet af den nuværende mandatperiode, som startede i 2004. Det er inddelt efter udvalg og dækker områderne transport, regionaludvikling, landbrug, fiskeri og kultur og uddannelse.

Kommende begivenheder

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Anden begivenhed -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Høring -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Høring -
FEMM LIBE

Partnere