7

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Nøgleord
Dato

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

Kultur

01-04-2018

EU's indsats på kulturområdet supplerer medlemsstaternes kulturpolitik på flere områder, eksempelvis med hensyn til beskyttelse af den europæiske kulturarv, samarbejde mellem kulturinstitutioner i forskellige lande og fremme af mobiliteten for personer i kreative fag. Kultursektoren er også omfattet af bestemmelser i traktaterne, som ikke eksplicit har med kultur at gøre.

EU's indsats på kulturområdet supplerer medlemsstaternes kulturpolitik på flere områder, eksempelvis med hensyn til beskyttelse af den europæiske kulturarv, samarbejde mellem kulturinstitutioner i forskellige lande og fremme af mobiliteten for personer i kreative fag. Kultursektoren er også omfattet af bestemmelser i traktaterne, som ikke eksplicit har med kultur at gøre.

Politik på det audiovisuelle område og på medieområdet

01-04-2018

EU's audiovisuelle politik er reguleret ved artikel 167 og 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Den vigtigste retsakt for dette område er direktivet om audiovisuelle medietjenester, som blev revideret i 2018. EU's vigtigste instrument til støtte for industrien (navnlig filmindustrien) er delprogrammet Media under Et Kreativt Europa. I henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal »mediefrihed og mediernes pluralisme« respekteres.

EU's audiovisuelle politik er reguleret ved artikel 167 og 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Den vigtigste retsakt for dette område er direktivet om audiovisuelle medietjenester, som blev revideret i 2018. EU's vigtigste instrument til støtte for industrien (navnlig filmindustrien) er delprogrammet Media under Et Kreativt Europa. I henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal »mediefrihed og mediernes pluralisme« respekteres.

Idræt

01-04-2018

Sport er et område, hvor EU's beføjelser er relativt nye, og de er først erhvervet med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten i december 2009. Det påhviler EU at formulere evidensbaseret politik og at fostre samarbejde og forvalte initiativer til støtte for fysisk aktivitet og idræt i hele Europa. I perioden 2014-2020 var der for første gang under programmet Erasmus+ en budgetpost til støtte af projekter og netværk inden for idræt.

Sport er et område, hvor EU's beføjelser er relativt nye, og de er først erhvervet med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten i december 2009. Det påhviler EU at formulere evidensbaseret politik og at fostre samarbejde og forvalte initiativer til støtte for fysisk aktivitet og idræt i hele Europa. I perioden 2014-2020 var der for første gang under programmet Erasmus+ en budgetpost til støtte af projekter og netværk inden for idræt.

Kommunikationspolitik

01-04-2018

Kommunikationspolitikken finder sit retslige grundlag i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som garanterer alle borgere en ret til at blive informeret om europæiske spørgsmål. EU-institutionerne har udviklet en række værktøjer og tjenester, der skal sikre kontakt til offentligheden og oplysning. Det europæiske borgerinitiativ, der blev lanceret i 2012, har givet borgerne mulighed for at blive mere direkte involveret i ny lovgivning og europæiske spørgsmål.

Kommunikationspolitikken finder sit retslige grundlag i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som garanterer alle borgere en ret til at blive informeret om europæiske spørgsmål. EU-institutionerne har udviklet en række værktøjer og tjenester, der skal sikre kontakt til offentligheden og oplysning. Det europæiske borgerinitiativ, der blev lanceret i 2012, har givet borgerne mulighed for at blive mere direkte involveret i ny lovgivning og europæiske spørgsmål.

Audiovisuel politik og mediepolitik

01-11-2017

EU's audiovisuelle politik er reguleret ved artikel 167 og 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Den vigtigste retsakt for den audiovisuelle politik er direktivet om audiovisuelle medietjenester, som i øjeblikket (2017) er ved at blive revideret. EU's vigtigste instrument til støtte for dette område (navnlig filmindustrien) vil være delprogrammet Media under Et Kreativt Europa. I henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal »mediefrihed og mediernes ...

EU's audiovisuelle politik er reguleret ved artikel 167 og 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Den vigtigste retsakt for den audiovisuelle politik er direktivet om audiovisuelle medietjenester, som i øjeblikket (2017) er ved at blive revideret. EU's vigtigste instrument til støtte for dette område (navnlig filmindustrien) vil være delprogrammet Media under Et Kreativt Europa. I henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal »mediefrihed og mediernes pluralisme respekteres«.

Kommende begivenheder

20-01-2021
EPRS online policy roundtable with the World Bank: Where next for the global economy
Anden begivenhed -
EPRS
25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Høring -
FEMM
26-01-2021
Hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Høring -
PECH

Partnere