17

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Forfatter
Nøgleord
Dato

Temaafdelingens tjenester (Fokus på ENVI)

14-06-2019

Temaafdeling A leverer ekspertbistand af høj kvalitet, ajourført analyse og uafhængig forskning til de udvalg, den støtter: ECON, EMPL, ENVI, ITRE og IMCO. Denne brochure sætter fokus på Temaafdelingens tjenester for ENVI-udvalget.

Temaafdeling A leverer ekspertbistand af høj kvalitet, ajourført analyse og uafhængig forskning til de udvalg, den støtter: ECON, EMPL, ENVI, ITRE og IMCO. Denne brochure sætter fokus på Temaafdelingens tjenester for ENVI-udvalget.

Study in focus: Sampling points for air quality

02-04-2019

Air quality monitoring at fixed sites is a major instrument provided for in the Ambient Air Quality Directive to check compliance with limit or target values, which have been set for the protection of human health. This study analyses the criteria for the location of monitoring sites in five Member States to identify ambiguous provisions that might lead to different assessments of air pollution exposure.

Air quality monitoring at fixed sites is a major instrument provided for in the Ambient Air Quality Directive to check compliance with limit or target values, which have been set for the protection of human health. This study analyses the criteria for the location of monitoring sites in five Member States to identify ambiguous provisions that might lead to different assessments of air pollution exposure.

Study in focus: International Climate Negotiations

05-11-2018

In view of the 24th Conference of the Parties (COP24) under the United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) in Katowice, Poland, in December 2018, the study by Neier et al. 2018 provides an overview of the current state of play of International Climate Negotiations. While it introduces the UNFCCC, its bodies and key terms, as well as milestones and key players in international climate negotiations, it summarises the negotiation process under the UNFCCC, related international developments as ...

In view of the 24th Conference of the Parties (COP24) under the United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) in Katowice, Poland, in December 2018, the study by Neier et al. 2018 provides an overview of the current state of play of International Climate Negotiations. While it introduces the UNFCCC, its bodies and key terms, as well as milestones and key players in international climate negotiations, it summarises the negotiation process under the UNFCCC, related international developments as well as the key issues ahead of COP24 and beyond.

Miljøpolitik: generelle principper og grundlæggende ramme

01-11-2017

EU's miljøpolitik er baseret på forsigtighedsprincippet, princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb ved kilden og princippet om, at forureneren betaler. Flerårige miljøhandlingsprogrammer udstikker rammerne for fremtidig indsats inden for alle områder af miljøpolitikken. De indarbejdes i horisontale strategier og tages med i betragtning i internationale miljøforhandlinger. Sidst, men ikke mindst, er gennemførelsen af afgørende betydning.

EU's miljøpolitik er baseret på forsigtighedsprincippet, princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb ved kilden og princippet om, at forureneren betaler. Flerårige miljøhandlingsprogrammer udstikker rammerne for fremtidig indsats inden for alle områder af miljøpolitikken. De indarbejdes i horisontale strategier og tages med i betragtning i internationale miljøforhandlinger. Sidst, men ikke mindst, er gennemførelsen af afgørende betydning.

Klimaændringer og miljøet

01-11-2017

På FN's klimakonference i Paris i december 2015 nåede parterne på verdensplan til enighed om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2°C over det førindustrielle niveau. EU har forpligtet sig til at nedbringe drivhusgasemissionerne med mindst 40 % under 1990-niveauet senest i 2030 og samtidig forbedre energieffektiviteten med 27 % såvel som øge de vedvarende energikilders andel af det endelige forbrug med 27 %. En central mekanisme i bekæmpelsen af klimaændringer er EU's emissionshandelssystem ...

På FN's klimakonference i Paris i december 2015 nåede parterne på verdensplan til enighed om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2°C over det førindustrielle niveau. EU har forpligtet sig til at nedbringe drivhusgasemissionerne med mindst 40 % under 1990-niveauet senest i 2030 og samtidig forbedre energieffektiviteten med 27 % såvel som øge de vedvarende energikilders andel af det endelige forbrug med 27 %. En central mekanisme i bekæmpelsen af klimaændringer er EU's emissionshandelssystem (ETS).

Luft- og støjforurening

01-11-2017

Luftforurening skader vores sundhed og miljø. Den stammer først og fremmest fra industri, transport, energiproduktion og landbrug. Med EU's strategi for luftkvalitet tilstræbes der fuld overholdelse af den eksisterende lovgivning om luftkvalitet i 2020, og der opstilles langsigtede mål for 2030. Direktivet om ekstern støj hjælper med at identificere støjniveauer inden for EU og træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe dem ned på et acceptabelt niveau. Særskilt lovgivning regulerer støjemissioner ...

Luftforurening skader vores sundhed og miljø. Den stammer først og fremmest fra industri, transport, energiproduktion og landbrug. Med EU's strategi for luftkvalitet tilstræbes der fuld overholdelse af den eksisterende lovgivning om luftkvalitet i 2020, og der opstilles langsigtede mål for 2030. Direktivet om ekstern støj hjælper med at identificere støjniveauer inden for EU og træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe dem ned på et acceptabelt niveau. Særskilt lovgivning regulerer støjemissioner fra specifikke kilder.

Emission Measurements - Legal Obligations

15-02-2017

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

Comparing EU and US Car Emissions Legislation

15-02-2017

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.

Implementing the Paris Agreement - COP 22

07-11-2016

Study in focus: The study summarises the developments leading to the adoption of the Paris Agreement on climate change in 2015 and provides an overview of its contents. The further implementation process and the roles of the main Parties and other stakeholders are discussed, as well as related international developments and the challenges of the climate change conference in Marrakesh (COP 22) from 7 to 18 November 2016.

Study in focus: The study summarises the developments leading to the adoption of the Paris Agreement on climate change in 2015 and provides an overview of its contents. The further implementation process and the roles of the main Parties and other stakeholders are discussed, as well as related international developments and the challenges of the climate change conference in Marrakesh (COP 22) from 7 to 18 November 2016.

Study in Focus - Implementation: Ambient Air Quality

15-06-2016

Exposure to elevated air pollution levels has substantial negative impacts on human health and the environment. The main pollutants are particulate matter (PM10, PM2.5), nitrogen dioxide (NO2) and ozone (O3). The Ambient Air Quality Directive therefore sets limit and target values for the concentration of air pollutants. Thresholds for particulate matter and nitrogen dioxide are exceeded in several Member States.

Exposure to elevated air pollution levels has substantial negative impacts on human health and the environment. The main pollutants are particulate matter (PM10, PM2.5), nitrogen dioxide (NO2) and ozone (O3). The Ambient Air Quality Directive therefore sets limit and target values for the concentration of air pollutants. Thresholds for particulate matter and nitrogen dioxide are exceeded in several Member States.

Kommende begivenheder

27-09-2021
Turning the tide on cancer: the national parliaments' view on Europe's Cancer Plan
Anden begivenhed -
BECA
27-09-2021
US trade policy
Høring -
INTA
27-09-2021
Consumer protection and automated decision-making tools in a modern economy
Høring -
IMCO

Partnere