10

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Nøgleord
Dato

The European Parliament’s carbon footprint: Towards carbon neutrality

14-09-2020

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy ...

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, and the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Unit at the request of the committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Commitments made at the hearing of Stella KYRIAKIDES, Commissioner-designate - Health

22-11-2019

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and ...

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and "food safety and animal and plant health".

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi

01-04-2018

Nuværende og tidligere ressourceforbrugsmønstre har medført høje niveauer af forurening, ødelæggelse af miljøet og udtømning af naturressourcer. EU's affaldspolitik har en lang historie og har traditionelt fokuseret på en mere miljømæssigt bæredygtig affaldshåndtering. Med køreplanen for et ressourceeffektivt Europa og pakken om cirkulær økonomi bør denne tendens ændre sig, idet det heri skitseres, hvordan vi kan gøre EU's økonomi bæredygtig inden 2050. De fire nye direktiver om affald i den nylige ...

Nuværende og tidligere ressourceforbrugsmønstre har medført høje niveauer af forurening, ødelæggelse af miljøet og udtømning af naturressourcer. EU's affaldspolitik har en lang historie og har traditionelt fokuseret på en mere miljømæssigt bæredygtig affaldshåndtering. Med køreplanen for et ressourceeffektivt Europa og pakken om cirkulær økonomi bør denne tendens ændre sig, idet det heri skitseres, hvordan vi kan gøre EU's økonomi bæredygtig inden 2050. De fire nye direktiver om affald i den nylige pakke om cirkulær økonomi vil indføre nye mål for forebyggelse, genbrug, genanvendelse og deponering.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Kemikalier og pesticider

01-02-2018

EU's lovgivning om kemikalier og pesticider har til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet samt forhindre handelsbarrierer. Den består af et sæt regler, der regulerer handel med og anvendelse af bestemte kategorier af kemikalier, et sæt harmoniserede begrænsninger for markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater samt regler, der regulerer større uheld og eksport af farlige stoffer. Udtrykket »pesticider« omfatter en gruppe stoffer, der bruges til at mindske, udrydde ...

EU's lovgivning om kemikalier og pesticider har til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet samt forhindre handelsbarrierer. Den består af et sæt regler, der regulerer handel med og anvendelse af bestemte kategorier af kemikalier, et sæt harmoniserede begrænsninger for markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater samt regler, der regulerer større uheld og eksport af farlige stoffer. Udtrykket »pesticider« omfatter en gruppe stoffer, der bruges til at mindske, udrydde og stoppe organismer, der anses for skadelige. De omfatter biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesmidler (PPP'er). De vigtigste resultater på EU-plan er REACH-forordningen, som vedrører registrering, vurdering og godkendelse af farlige stoffer og de begrænsninger, der gælder for dem.

Biodiversitet, arealanvendelse og skovbrug

01-02-2018

De Forenede Nationers konference om miljø og udvikling i 1992 var et stort skridt fremad i forbindelse med bevarelse af biodiversitet og beskyttelse af naturen takket være vedtagelsen af konventionen om den biologiske mangfoldighed. EU har spillet en vigtig international rolle i at finde løsninger på tab af biologisk mangfoldighed, klimaforandringer og ødelæggelse af tropiske regnskove. I 2011 har EU forpligtet sig til at standse tabet af biodiversitet og nedbrydelsen af økosystemtjenester i EU inden ...

De Forenede Nationers konference om miljø og udvikling i 1992 var et stort skridt fremad i forbindelse med bevarelse af biodiversitet og beskyttelse af naturen takket være vedtagelsen af konventionen om den biologiske mangfoldighed. EU har spillet en vigtig international rolle i at finde løsninger på tab af biologisk mangfoldighed, klimaforandringer og ødelæggelse af tropiske regnskove. I 2011 har EU forpligtet sig til at standse tabet af biodiversitet og nedbrydelsen af økosystemtjenester i EU inden 2020. Andre mål fastsat i habitatdirektivet eller i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) er endnu ikke opfyldt. Den globale Parisaftale om klimaændringer, der blev indgået i december 2015 for at afbøde virkningerne af klimaændringerne, og den efterfølgende EU-lovgivning til gennemførelse af aftalen forventes at få en positiv indvirkning på bevarelsen af biodiversiteten og skovene i de kommende årtier. Siden 1992 har LIFE-programmet med sine tre komponenter været det vigtigste finansielle instrument til beskyttelse af biodiversiteten i EU.

Bekæmpelse af klimaændringer

01-02-2018

Den Europæiske Union (EU) er blandt de største store økonomier, når det gælder håndtering af drivhusgasemissioner. I 2018 havde EU reduceret drivhusgasemissionerne med 23 % i forhold til 1990-niveauet, og det er fast besluttet på at nå op på en nedskæring på 40 % i 2030. I december 2019 præsenterede Kommissionen den europæiske grønne pagt, en pakke af foranstaltninger, der har til formål at øge ambitionsniveauet for reduktionen af drivhusgasemissioner frem til 2030 og dekarbonisere EU's økonomi frem ...

Den Europæiske Union (EU) er blandt de største store økonomier, når det gælder håndtering af drivhusgasemissioner. I 2018 havde EU reduceret drivhusgasemissionerne med 23 % i forhold til 1990-niveauet, og det er fast besluttet på at nå op på en nedskæring på 40 % i 2030. I december 2019 præsenterede Kommissionen den europæiske grønne pagt, en pakke af foranstaltninger, der har til formål at øge ambitionsniveauet for reduktionen af drivhusgasemissioner frem til 2030 og dekarbonisere EU's økonomi frem til 2050 i overensstemmelse med EU's forpligtelser i Parisaftalen.

Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion

01-11-2017

Bæredygtig vækst er et af Den Europæiske Unions vigtigste mål. Stillet over for global knaphed på naturressourcer er »udret mere med mindre« blevet hovedudfordringen for producenter og forbrugere. For at imødegå denne udfordring i en periode med hastige klimaændringer og stigende efterspørgsel efter energi og ressourcer har EU indført en lang række politikker og initiativer med sigte på bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion. Disse har til formål at forbedre produkters miljøpræstationer gennem ...

Bæredygtig vækst er et af Den Europæiske Unions vigtigste mål. Stillet over for global knaphed på naturressourcer er »udret mere med mindre« blevet hovedudfordringen for producenter og forbrugere. For at imødegå denne udfordring i en periode med hastige klimaændringer og stigende efterspørgsel efter energi og ressourcer har EU indført en lang række politikker og initiativer med sigte på bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion. Disse har til formål at forbedre produkters miljøpræstationer gennem hele deres livscyklus, stimulere efterspørgslen efter bedre produkter og produktionsteknologier og hjælpe forbrugerne med at træffe valg på et velinformeret grundlag.

Kommende begivenheder

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Anden begivenhed -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Høring -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Høring -
FEMM LIBE

Partnere