De links, der er samlet på denne side, giver et indblik i, hvordan EU's eneste direkte valgte institution fungerer internt
 • Medlemmernes Forskningstjeneste

  x

  Medlemmernes Forskningstjeneste


  Medlemmernes Forskningstjeneste leverer skræddersyede briefinger til medlemmerne samt undersøgelser vedrørende vigtige EU-politikker, -spørgsmål og -lovgivning. Den er en del af EPRS, Europa-Parlamentets Forskningstjeneste.

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Konsekvensanalyse

  x

  Konsekvensanalyse


  Enheden for Konsekvensanalyse har til opgave at identificere de forventelige økonomiske, miljømæssige og andre virkninger af lovgivningsforslag. Den er en del af EPRS, Europa-Parlamentets Forskningstjeneste.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Temaafdelinger

  x

  Temaafdelinger


  De fem temaafdelinger har til opgave at levere - såvel intern som ekstern - uafhængig ekspertise, analyse og politisk rådgivning på højt plan, når udvalg og andre parlamentariske organer anmoder herom. De arbejder tæt sammen med udvalgene, som de bistår med udformningen af EU-lovgivningen og udøvelsen af demokratisk kontrol med EU's politikker.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • Videnskabeligt Fremsyn (STOA)

  x

  Videnskabeligt Fremsyn (STOA)


  Enheden for Videnskabeligt Fremsyn, der er en del Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning (GD EPRS), udfører forskning og yder strategisk rådgivning i forbindelse med vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter og videnskabeligt fremsyn. Den udfører studier og organiserer arrangementer under vejledning af STOA-panelet.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Økonomisk Styring

  x

  Økonomisk Styring


  Støtteenheden for Økonomisk Styring bistår medlemmerne med information om implementeringen af instrumenterne for økonomisk styring og banktilsyn i Unionen, navnlig inden for euroområdet.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • EP Eurobarometer

  x

  EP Eurobarometer


  Europa-Parlamentet bestiller jævnligt meningsmålinger i medlemsstaterne for at holde sig ajour med befolkningens opfattelse af og forventninger til det arbejde, som det selv og Den Europæiske Union som helhed udfører.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Europæisk Merværdi

  x

  Europæisk Merværdi


  Studierne fra Enheden for Europæisk Merværdi har til formål at vurdere behovet for tiltag på EU-plan via en analyse af de potentielle fordele ved fremtidige EU-foranstaltninger. Den er en del af EPRS, Europa-Parlamentets Forskningstjeneste.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan

Her kan du følge EU's beslutningsproces skridt for skridt. Se, hvad der allerede er foregået, og hvad der efterfølgende skal ske.

Dokumentregister

Registeret rummer samtlige dokumenter, som Europa-Parlamentet har udarbejdet og modtaget siden den 3. december 2001. Der kan søges på nøgleord, forfatter, referencenummer og dokumenttype.

EPRS' blog

Bloggen under Europa-Parlamentets forskningstjeneste giver mulighed for at komme i direkte kontakt med gruppen af specialister, der bistår medlemmerne i deres forskning og deres arbejde med at forberede lovgivningen.

ESPAS

ESPAS er et unikt interinstitutionelt projekt, der har til formål at styrke EU's indsats på det vigtige område langtidsplanlægning.

ORBIS - Platform for fremsynsanalyser

Besøg verdens største bibliotek for fremtidsstudier. Opdag de langsigtede udviklingstendenser, der vil forme samfundet. Læs, lær og overvej en lang række emner, der vedrører dig og borgerne i den øvrige verden.

URBIS - Platform for gennemførelsesanalyser

Alt fra nationale parlamenter, regioner, byer og arbejdsmarkedets parter med tilknytning til Kommissionens arbejdsprogram.

Faktablade om Den Europæiske Union

Faktabladene er en informationskilde, som giver et koncist, men samtidig dækkende overblik over den europæiske integration og Europa-Parlamentets bidrag til processen. De ajourføres med regelmæssige mellemrum og kan konsulteres enten på Think Tank-webstedet eller på faktabladswebsiden.

EU Bookshop

Alle EU-publikationer kan fås i EU Bookshop, der fungerer som online-boghandel, -bibliotek og -arkiv for EU-institutionernes publikationer.