Τα μέσα της ΚΓΠ και οι μεταρρυθμίσεις τους

01-04-2018

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), με την πάροδο του χρόνου, γνώρισε πέντε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, εκ των οποίων οι πιο πρόσφατες έγιναν το 2003 (ενδιάμεση επανεξέταση), το 2009 («διαγνωστικός έλεγχος») και το 2013 (για τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020). Οι πρώτες συζητήσεις για την μετά το 2020 ΚΓΠ ξεκίνησαν το 2016 και οι αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις υποβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2018.

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), με την πάροδο του χρόνου, γνώρισε πέντε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, εκ των οποίων οι πιο πρόσφατες έγιναν το 2003 (ενδιάμεση επανεξέταση), το 2009 («διαγνωστικός έλεγχος») και το 2013 (για τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020). Οι πρώτες συζητήσεις για την μετά το 2020 ΚΓΠ ξεκίνησαν το 2016 και οι αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις υποβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2018.