Λατινική Αμερική και Καραϊβική

01-01-2018

Οι σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική είναι πολύπλευρες και αναπτύσσονται σε διάφορα επίπεδα. Η ΕΕ αλληλεπιδρά με ολόκληρη την περιοχή στο πλαίσιο συνόδων κορυφής στις οποίες συμμετέχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ενώ οι συμφωνίες και ο πολιτικός διάλογος συνδέουν την ΕΕ και την Καραϊβική, την Κεντρική Αμερική, την Κοινότητα των Άνδεων, τη Mercosur και τις επιμέρους χώρες.

Οι σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική είναι πολύπλευρες και αναπτύσσονται σε διάφορα επίπεδα. Η ΕΕ αλληλεπιδρά με ολόκληρη την περιοχή στο πλαίσιο συνόδων κορυφής στις οποίες συμμετέχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ενώ οι συμφωνίες και ο πολιτικός διάλογος συνδέουν την ΕΕ και την Καραϊβική, την Κεντρική Αμερική, την Κοινότητα των Άνδεων, τη Mercosur και τις επιμέρους χώρες.