Αφρική

01-01-2018

Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής διέπονται από τη Συμφωνία του Κοτονού και την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ, που αμφότερες περιλαμβάνουν πολιτικές, οικονομικές και αναπτυξιακές πτυχές. Η ΕΕ εργάζεται ενεργά για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Αφρική και συμμετέχει σε διάφορους διαλόγους πολιτικής με την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), μεταξύ άλλων και σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η μετανάστευση έχει αναδειχθεί ως βασικό στοιχείο των σχέσεων μεταξύ της Αφρικής και της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό δίαυλο αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ με την Αφρική.

Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής διέπονται από τη Συμφωνία του Κοτονού και την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ, που αμφότερες περιλαμβάνουν πολιτικές, οικονομικές και αναπτυξιακές πτυχές. Η ΕΕ εργάζεται ενεργά για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Αφρική και συμμετέχει σε διάφορους διαλόγους πολιτικής με την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), μεταξύ άλλων και σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η μετανάστευση έχει αναδειχθεί ως βασικό στοιχείο των σχέσεων μεταξύ της Αφρικής και της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό δίαυλο αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ με την Αφρική.