Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

01-11-2017

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έλλειψη φυσικών πόρων, η κύρια πρόκληση για παραγωγούς και καταναλωτές είναι πλέον τα «περισσότερα αποτελέσματα µε λιγότερα μέσα». Για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση κατά την παρούσα συγκυρία της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης ανάγκης για πηγές ενέργειας, η ΕΕ έχει εισαγάγει ολόκληρη σειρά πολιτικών και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Αυτές προβλέπεται να βελτιώσουν τις συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, να τονώσουν τη ζήτηση για καλύτερα προϊόντα και βελτιωμένες τεχνολογίες παραγωγής και να βοηθήσουν τους καταναλωτές να επιλέγουν με επίγνωση.

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έλλειψη φυσικών πόρων, η κύρια πρόκληση για παραγωγούς και καταναλωτές είναι πλέον τα «περισσότερα αποτελέσματα µε λιγότερα μέσα». Για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση κατά την παρούσα συγκυρία της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης ανάγκης για πηγές ενέργειας, η ΕΕ έχει εισαγάγει ολόκληρη σειρά πολιτικών και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Αυτές προβλέπεται να βελτιώσουν τις συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, να τονώσουν τη ζήτηση για καλύτερα προϊόντα και βελτιωμένες τεχνολογίες παραγωγής και να βοηθήσουν τους καταναλωτές να επιλέγουν με επίγνωση.