Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

01-02-2018

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων οικονομιών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Έως το 2018 είχε μειώσει τις εν λόγω εκπομπές κατά 23% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 ενώ έχει δεσμευτεί η μείωση αυτή να ανέλθει σε 40% έως το 2030. Τον Δεκέμβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και τώρα προτείνει μια δέσμη μέτρων με σκοπό την ενίσχυση των φιλοδοξιών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 καθώς και την απαλλαγή της οικονομίας της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού. Προκειμένου η ΕΕ να ακολουθήσει μια ισορροπημένη πορεία προς την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επιτροπή πρότεινε να αυξηθούν οι φιλόδοξες προσπάθειες για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 55 % έως το 2030 συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων οικονομιών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Έως το 2018 είχε μειώσει τις εν λόγω εκπομπές κατά 23% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 ενώ έχει δεσμευτεί η μείωση αυτή να ανέλθει σε 40% έως το 2030. Τον Δεκέμβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και τώρα προτείνει μια δέσμη μέτρων με σκοπό την ενίσχυση των φιλοδοξιών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 καθώς και την απαλλαγή της οικονομίας της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού. Προκειμένου η ΕΕ να ακολουθήσει μια ισορροπημένη πορεία προς την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επιτροπή πρότεινε να αυξηθούν οι φιλόδοξες προσπάθειες για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 55 % έως το 2030 συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990.