Το πρόγραμμα PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία

01-11-2017

Στόχος του προγράμματος PEACE της ΕΕ είναι η υποστήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης καθώς και η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου στη Βόρεια Ιρλανδία και στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας.

Στόχος του προγράμματος PEACE της ΕΕ είναι η υποστήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης καθώς και η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου στη Βόρεια Ιρλανδία και στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας.