Ανατολική Ασία

01-01-2018

Η Ασία είναι η ήπειρος με τη μεγαλύτερη έκταση και τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο και έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ. Η ΕΕ έχει τρεις στρατηγικούς εταίρους στην Ανατολική Ασία: την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Δημοκρατία της Κορέας. Αντιμετωπίζει προβλήματα ασφάλειας στην περιοχή, όπως είναι η πυρηνική πρόκληση στη Βόρεια Κορέα και οι θαλάσσιες διαφορές στη Νότια Σινική Θάλασσα. Η ΕΕ είναι ισχυρός οικονομικός παράγοντας και σημαντικός χορηγός βοήθειας και αναπτυξιακής στήριξης, και καταβάλλει προσπάθειες για να προωθήσει την οικοδόμηση θεσμών, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Ασία είναι η ήπειρος με τη μεγαλύτερη έκταση και τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο και έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ. Η ΕΕ έχει τρεις στρατηγικούς εταίρους στην Ανατολική Ασία: την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Δημοκρατία της Κορέας. Αντιμετωπίζει προβλήματα ασφάλειας στην περιοχή, όπως είναι η πυρηνική πρόκληση στη Βόρεια Κορέα και οι θαλάσσιες διαφορές στη Νότια Σινική Θάλασσα. Η ΕΕ είναι ισχυρός οικονομικός παράγοντας και σημαντικός χορηγός βοήθειας και αναπτυξιακής στήριξης, και καταβάλλει προσπάθειες για να προωθήσει την οικοδόμηση θεσμών, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.