Νοτιοανατολική Ασία

01-01-2018

Η ΕΕ συσφίγγει τους δεσμούς της με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και προωθεί την περιφερειακή ολοκλήρωση με τον Σύνδεσμο Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Η ΕΕ είναι ισχυρός οικονομικός παράγοντας στη Νοτιοανατολική Ασία και σημαντικός χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλει προσπάθειες για να προαγάγει την οικοδόμηση θεσμών, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ΕΕ συσφίγγει τους δεσμούς της με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και προωθεί την περιφερειακή ολοκλήρωση με τον Σύνδεσμο Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Η ΕΕ είναι ισχυρός οικονομικός παράγοντας στη Νοτιοανατολική Ασία και σημαντικός χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλει προσπάθειες για να προαγάγει την οικοδόμηση θεσμών, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.