Η γεωργία στη Ρουμανία

15-04-2010

Το παρόν σημείωμα αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο για τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιπροσωπεία της οποίας θα επισκεφθεί τη Ρουμανία. Το υπόμνημα παρέχει ένα γενικό πλαίσιο της γεωγραφικής, οικονομικής και δημογραφικής κατάστασης της χώρας και μια ανάλυση των χαρακτηριστικών του εθνικού γεωργικού συστήματος.

Το παρόν σημείωμα αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο για τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιπροσωπεία της οποίας θα επισκεφθεί τη Ρουμανία. Το υπόμνημα παρέχει ένα γενικό πλαίσιο της γεωγραφικής, οικονομικής και δημογραφικής κατάστασης της χώρας και μια ανάλυση των χαρακτηριστικών του εθνικού γεωργικού συστήματος.