Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ

14-09-2005

Σημείωμα που συντάχθηκε για την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αλιείας στην Αλμερία (4 έως 6 Οκτωβρίου 2005).

Σημείωμα που συντάχθηκε για την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αλιείας στην Αλμερία (4 έως 6 Οκτωβρίου 2005).