Ερευνα για την επιτροπη γεωργιας και αναπτυξης της υπαιθρου – Η γεωργία και η κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ στις Κάτω Χώρες

15-01-2016

Η παρούσα λεπτομερής ανάλυση προορίζεται για τους βουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα επισκεφθούν τις Κάτω Χώρες τον Μάρτιο του 2016. Το έγγραφο παρέχει μια πολύ συνοπτική επισκόπηση της χώρας, περιγράφει τον γεωργικό της τομέα και παρουσιάζει λεπτομερώς την εφαρμογή της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Η οικονομία των Κάτω Χωρών είναι μια ανοικτή οικονομία υψηλού εισοδήματος που βασίζεται στη γνώση, η οποία σταδιακά ανακάμπτει από μια παρατεταμένη ύφεση. Όσον αφορά τον γεωργικό της τομέα, η βασική πρόκληση για τα επόμενα έτη θα είναι ο συνδυασμός της συνεχούς ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής και παραγωγικότητας με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η παρούσα λεπτομερής ανάλυση προορίζεται για τους βουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα επισκεφθούν τις Κάτω Χώρες τον Μάρτιο του 2016. Το έγγραφο παρέχει μια πολύ συνοπτική επισκόπηση της χώρας, περιγράφει τον γεωργικό της τομέα και παρουσιάζει λεπτομερώς την εφαρμογή της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Η οικονομία των Κάτω Χωρών είναι μια ανοικτή οικονομία υψηλού εισοδήματος που βασίζεται στη γνώση, η οποία σταδιακά ανακάμπτει από μια παρατεταμένη ύφεση. Όσον αφορά τον γεωργικό της τομέα, η βασική πρόκληση για τα επόμενα έτη θα είναι ο συνδυασμός της συνεχούς ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής και παραγωγικότητας με την προστασία του περιβάλλοντος.