Μερίδιο εμπορευματικών μεταφορών των διαφόρων μέσων μεταφοράς από και προς τους λιμένες της ΕΕ

16-03-2015

Η παρούσα μελέτη παρέχει διαφωτιστικά στοιχεία σχετικά με το μερίδιο αγοράς που καταλαμβάνουν τα διάφορα μέσα μεταφοράς στη λιμενική διακίνηση εμπορευμάτων στην ΕΕ. Συγκεντρώνονται δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία στους λιμένες και τα χαρακτηριστικά της και αναλύονται οι διάφοροι τρόποι μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των λιμένων με τους τελικούς προορισμούς των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορτώσεων, των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Υποστηρίζεται η αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί για την επίτευξη των στόχων των ασκούμενων πολιτικών όσον αφορά τη στροφή από τις οδικές μεταφορές προς εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.

Η παρούσα μελέτη παρέχει διαφωτιστικά στοιχεία σχετικά με το μερίδιο αγοράς που καταλαμβάνουν τα διάφορα μέσα μεταφοράς στη λιμενική διακίνηση εμπορευμάτων στην ΕΕ. Συγκεντρώνονται δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία στους λιμένες και τα χαρακτηριστικά της και αναλύονται οι διάφοροι τρόποι μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των λιμένων με τους τελικούς προορισμούς των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορτώσεων, των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Υποστηρίζεται η αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί για την επίτευξη των στόχων των ασκούμενων πολιτικών όσον αφορά τη στροφή από τις οδικές μεταφορές προς εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.