Διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

15-07-2015

Μελέτη σχετικά με την κατανόηση της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η οποία βασίζεται σε δύο έρευνες, σε μια ανάλυση του ρόλου της ψηφιακής μάθησης, σε δέκα εθνικές εκθέσεις από την Ευρώπη και σε επτά εκθέσεις από χώρες εκτός Ευρώπης. Στο τέλος της μελέτης διατυπώνονται συμπεράσματα και συστάσεις σχετικά με το μέλλον της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη, με βάση εθνικές εκθέσεις και τη μέθοδο Delphi στην οποία συμμετείχαν ειδικοί της διεθνούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μελέτη σχετικά με την κατανόηση της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η οποία βασίζεται σε δύο έρευνες, σε μια ανάλυση του ρόλου της ψηφιακής μάθησης, σε δέκα εθνικές εκθέσεις από την Ευρώπη και σε επτά εκθέσεις από χώρες εκτός Ευρώπης. Στο τέλος της μελέτης διατυπώνονται συμπεράσματα και συστάσεις σχετικά με το μέλλον της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη, με βάση εθνικές εκθέσεις και τη μέθοδο Delphi στην οποία συμμετείχαν ειδικοί της διεθνούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εξωτερικός συντάκτης

Hans de Wit and Fiona Hunter (Centre for Higher Education Internationalisation - CHEI) ; Laura Howard (European Association for International Education - EAIE) ; Eva Egron-Polak (International Association of Universities - IAU)