Προηγούμενες εκδηλώσεις

Black nurse with face mask injecting a dose of vaccine to a smiling brave schoolboy in an African hospital setting
Άλλες εκδηλώσεις DEVE

The Committee on Development organised a High-Level Panel on "Global health? Local answers: resilient health systems and medical training" within the European Development Days. The panel took place on 21 June.

Houses and coins in equilibrium on the planet Earth
Ακροάσεις BUDG ENVI

The Committee in Budgets held a public hearing on social and biodiversity tracking in the EU budget and EU policies. The hearing aimed to provide the Committee on Budgets - and the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety for the first panel - with insight on social and biodiversity methodologies which are or could be applied to the EU budget and EU policies.

automotive industry
Ακροάσεις ITRE

The aim of the hearing is to look at the automotive sector and its supply chains in the context of the EU industrial policy. Experts will also discuss innovation, competition, and the impact of the COVID-19 crisis on the automotive industry.

EPRS online event
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Full title: Russia's war on Ukraine - The use of sanctions: State of play and scenarios for the future

Almost four months after Russia's invasion, this roundtable will take stock of the sanctions packages adopted to date, assess their impact so far, look at how they have been coordinated, and discuss lessons learned and scenarios for future. A panel of practitioners and analysts will share their thinking on this critical component of Europe's response to Russia aggression.

Poster with information on the public hearing
Ακροάσεις CONT

On 16 June 2022, the Committee on Budgetary Control (CONT) will organise a public hearing on "The role of investigative journalism to uncover fraud and corruption in Europe."

Photo showing hands holding ribbons showing support for cancer research
Εργαστήρια FEMM

On Thursday, 16 June 2022, the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, at the request of the FEMM Committee, will organise a workshop entitled ‘Women and cancer prevention’.

Annual conference
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

The EPRS is holding a joint conference with the Fight Impunity organisation, and with No Peace without Justice, to shed light of abuses against human rights, to foster a better-informed public debate on the subject, and to help generate a stronger commitment to prioritise it with resources internationally. Leading figures from the EU, UN and NGOs will come together for the first edition of what is hoped will become an annual event on these important issues.

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια διοργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και τη Μονάδα Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν χώρα δημοσίως αλλά είναι δυνατό να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων επιτροπών.

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές