Προηγούμενες εκδηλώσεις

FISC Public hearing - 1 February 2022
Ακροάσεις FISC

On 1 February 2022, from 13:45 to 15:45, the FISC Subcommittee will hold a public hearing on “EU dialogues with third countries (including developing countries) and international institutions”. This public hearing is structured in two panels.

image concerning tax issues
Εργαστήρια FISC

On 10 January, from 13:45 to 15:45, the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies organizes a workshop with FISC Members to present a study on the "development of potentially harmful tax practices and harmful competition in the area of personal income tax and wealth tax" and a study on the "evaluation of the anti-tax avoidance and evasion measures introduced in the recent years (mainly ATAD and DAC)".

EPRS online event on 14 December
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Full title: What really mattered in 2021? Think-tank take-aways from the past year

Almost as much as 2020, the last twelve months have been another 'year of living dangerously' - an intense period of shifts and shocks that has kept the world on tenterhooks and involved many hopes, surprises and disappointments. This annual EPRS roundtable draws on the insights of six leading think-tankers interested in Europe to reflect on what has really mattered- [...]

Worldwide spread Covid-19 virus, seen under the magnifying glass.
Ακροάσεις IMCO

On 9 December, IMCO held a public hearing on Digital public administration in support of daily lives of consumers and businesses in light of the Covid-19 era.

Red shopping cart placed on a table in a supermarket in which there are fruits and vegetables, dairy product, meat
Ακροάσεις AGRI

The Impact of Brexit on European agricultural markets: most affected sectors and Member States; market adjustment and mitigation measures

scales, court house, rule of law
Άλλες εκδηλώσεις LIBE

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs with the support of the Directorate for relations with National Parliaments organizes an Inter-parliamentary Committee meeting (ICM) on “The situation of the Rule of Law in the EU”.” The meeting is scheduled on Thursday, 9 December 2021, from 9.00 to 12.00, in the European Parliament premises in Brussels and remotely.

EPRS Annual Lecture on 8 December 2021
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Pierre Vimont will give the 2021 EPRS Annual Lecture, addressing the question of 'Is there such a thing as European diplomacy?', looking at the experience of the last decade. After his keynote remarks, Ambassador Vimont will be joined by three discussants from the worlds of practice and academia: Kornelios Korneliou of the Cyprus foreign ministry, Caterina Carta of CSDS and VUB, and Ben Jones of KCL. The panel will answer questions and comments from the digital floor. [...]

EPRS online event on 7 December
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Full title: Indo Pacific Power-Play: What role for the EU-ASEAN strategic partnership?

Great power rivalry is intensifying in the Indo-Pacific. The EU has responded by enhancing its ties with the ten member states of ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations, to the level of a 'strategic partnership', and setting out its own Indo-Pacific strategy. [...]

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια διοργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και τη Μονάδα Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν χώρα δημοσίως αλλά είναι δυνατό να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων επιτροπών.

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές