Προσεχείς εκδηλώσεις

EPRS Policy Talks 2023-2024
Εργαστήρια EPRS

What is the EU doing on biodiversity and why is it so important?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Vivienne Halleux, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EPRS Book Talk on 10 October
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

This event will be held in the Library of the European Parliament in Brussels.If you have an accreditation or an EU Institutions security badge you can enter freely the Spinelli building. If you don't please register by 5 October. You can also register to attend the event online.

European Parliament President Roberta Metsola will introduce this Book Talk on Columbia University Professor Anu Bradford's new book ‘Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology’.

EPRS Policy Talks 2023-2024
Εργαστήρια EPRS

What is the EU doing to help Ukraine financially?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Sebastian Clapp and Sidonia Mazur, policy experts in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

FISC Subcommittee
Άλλες εκδηλώσεις FISC

On 24 (afternoon) and 25 (full day) October 2023, the European Parliament and the European Commission will co-host the second EU Tax Symposium in Brussels under the theme "The future of taxation in the EU: Challenges ahead & changes needed".

EPRS/IMF roundtable
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

This event will be held in the Library of the European Parliament in Brussels. If you have an accreditation or an EU Institutions security badge you can enter freely the Spinelli building. If you don't please register by 23 October. You can also register to attend the event online.

EPRS Policy Talks 2023-2024
Εργαστήρια EPRS

What is the EU doing to safeguard the mental health of its citizens?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Virginia Mahieu, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EPRS Policy Talks 2023-2024
Εργαστήρια EPRS

What is the EU doing to step up its defence and to promote peace?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Suzana Anghel, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια διοργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και τη Μονάδα Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν χώρα δημοσίως αλλά είναι δυνατό να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων επιτροπών.

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές