Προσεχείς εκδηλώσεις

Multilateralism
Ακροάσεις AFET

On 24 January, the Committee on Foreign Affairs will hold a hearing on multilateralism. MEPs will discuss with leading experts and practitioners the role which the EU should play in promoting a rules-based, networked and effective multilateralism, as well as those policy tools which could make the EU more effective in this role.

EU flag
Ακροάσεις INTA

The Committee on International Trade will hold a public hearing on EU-Africa trade and investment relations on 24 January 2022.

SEDE meeting 15 March 2021 NATO
Ακροάσεις INGE SEDE

The INGE Special Committee and the SEDE Subcommittee will engage with the NATO StratCom Centre of Excellence to discuss about the latest issues regarding Russia's Strategy in cyberspace, China as a narrative challenge for NATO Member States and the emerging issues in the digital domain.

women in bus
Ακροάσεις FEMM

On 25 January 2022 the FEMM Committee will hold a hearing on “Ensuring European transportation works for women”.

Man carrying a basket full of fresh coloured vegetables
Ακροάσεις AGRI ENVI

Joint AGRI-ENVI public hearing on "the impact of the Farm to Fork Strategy on agriculture and food systems".

EPRS online event on 26 January
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

The European Parliamentary Research Service (EPRS) invites you to a series of presentations by some of its own policy analysts on ten of the major issues that are likely to shape the coming twelve months. [...]

Why do certain social media posts go viral, while others don’t? The European Science-Media Hub gathered experts to debate the influence of online messaging, and published its findings in a report.
Ακροάσεις AFCO

The purpose of this hearing is to allow for a discussion on the role of European political parties in a truly pan-European political debate and the challenges, but also opportunities arising from social media platforms in this particular context. The hearing is expected to shed light on how pluralism, transparency, security, and legal certainty can be safeguarded and promoted. The hearing will be webstreamed.

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια διοργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και τη Μονάδα Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν χώρα δημοσίως αλλά είναι δυνατό να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων επιτροπών.

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές