Προσεχείς εκδηλώσεις

ICM AFET
Άλλες εκδηλώσεις AFET

On 27 June, the Committee on Foreign Affairs (AFET), in cooperation with the Legislative Dialogue Unit of the Directorate for Relations with national Parliaments, is inviting Members of national Parliaments of the EU Member States to attend an Interparliamentary Committee Meeting (ICM) on the EU enlargement policy in the aftermath of Russia's invasion of Ukraine.

Tax with abstract high speed technology POV motion blurred image
Εργαστήρια FISC

On 27 June, from 16:30 to 18:30, the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies organizes a workshop with FISC Members to present two studies: one on the removal of taxation-based obstacles and distortions in the Single Market and another one on the regulation of intermediaries, including tax advisers.

EPRS online event on 28 June
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Full title: The Metaverse: A unique opportunity for innovation and growth - or a dangerous ‘parallel reality’?

This next EPRS policy roundtable will gather experts from EU, academia and industry to focus on one the most discussed technology concepts nowadays: the metaverse. Described as an immersive and constant virtual 3D world where people interact through an avatar to carry out everyday activities, its exact scope and impact on society and economy is still unknown.

Second Annual Conference on the Global State of Human Rights
Ακροάσεις DROI

The European Parliament and the Global Campus of Human Rights will organise the second Annual Conference on the Global State of Human Rights on 15-16 July 2022 in Venice, Italy. This unique event will include keynote speakers, pannelists and moderators from diverse backgrounds, including Members of the European Parliament, academics from the Global Campus network, high officials from EU and other international organisations, national human rights bodies, civil society, human rights defenders

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια διοργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και τη Μονάδα Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών (STOA) και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν χώρα δημοσίως αλλά είναι δυνατό να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων επιτροπών.

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της EPRS σχετικά με ζητήματα πολιτικής και παρουσιάσεις βιβλίων

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές