Πληροφοριακά γραφήματα με κινούμενα σχέδια

Τα πληροφοριακά γραφήματα που παράγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας είναι οπτικοί και διαδραστικοί οδηγοί οι οποίοι επικαιροποιούνται τακτικά και σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν στην αναζήτηση των πληροφοριών που χρειάζεστε σε κάποιο περίπλοκο ζήτημα. Περισσότερο οπτικό περιεχόμενο: Αποθήκη γραφικών.