Προηγούμενες εκδηλώσεις

02-12-2020 16:50 - The education package: aims, challenges and prospects for success

Ακρόαση - CULT
Poster for a Public hearing on Education package

On 2 December 2020, from 16.50 to 18.45, the Committee on Culture and Education will hold a public hearing on "The education package: aims, challenges and prospects for success". The hearing represents an opportunity for the CULT Committee to engage with stakeholders and experts in dissecting the 'education package' published by the Commission on 30 September.

Αναλυτικότερα

The hearing will feed two reports the committee is currently working on, which deal with the two strands of the 'education package' - 'Shaping Digital Education Policy', which examines the extent to which the revised Digital Education Action Plan responds to the digital education policy needs, and 'The European Education Area: a shared holistic approach to education, skills and competences'. The hearing will be organised in three panels dealing with the first setting the scene of the education package and the other two dealing with the specific strands of the Digital Education Action Plan and the European Education Area.

Τοποθεσία: REMOTE CONNECTION
Τελευταία ενημέρωση: 24-11-2020

  Draft programme - Public hearing on Education package

02-12-2020 14:30 - EPRS online event: How the EU political system is changing [...]

Άλλη δραστηριότητα - EPRS
EPRS online event 2 December

Full title: How the EU political system is changing: New institutional dynamics since 2019

Αναλυτικότερα

No registration needed.

Τοποθεσία: Live event via the WebEx Events platform
Τελευταία ενημέρωση: 01-12-2020

02-12-2020 13:45 - Western Balkans and Belarus - Interparliamentary Committee Meeting

Άλλη δραστηριότητα - AFET
AFET meeting remote

On 2 December the Foreign Affairs Committee (AFET) will hold an Interparliamentary Committee Meeting (ICM) with national parliaments in two sessions. The meeting is scheduled from 13.45 to 15.45 and 16.45 to 18.45, via remote participation.

Αναλυτικότερα

The first one will be devoted to the situation in the Western Balkans in the perspective of 25 years after the Dayton Accords, and the second one to Belarus and the EU response in support of democratic change in the country. Members of the AFET Committee and national parliaments, as well as those from the Western Balkans will debate in a remote meeting with high-level speakers and experts.

Τελευταία ενημέρωση: 30-11-2020

02-12-2020 13:45 - Improving the accountability of the ECB: public hearing

Ακρόαση - ECON
Building icon with inscription ECB and flag of The European Union over financial background.

On 2 December 2020 from 13:45 to 15:45 the ECON Committee will organise a public hearing on "Improving the Accountability of the European Central Bank".

Αναλυτικότερα

The purpose of the hearing is to receive information from experts on the accountability concerning the impact of ECB policies in the euro area and on the experience with central bank accountability in Member States and third countries, including the impact of Parliaments on the respective national central banks.

Τελευταία ενημέρωση: 02-12-2020

  Public Hearing Programme
  CVs of speakers

02-12-2020 09:00 - Public Hearing on AI and Health

Ακρόαση - AIDA
AIDA Hearing on "AI and Health"

On Wednesday, 2 December, AIDA Special Committee will organise a remote Hearing on "AI and Health". The event will include two panels. The first panel will focus on digital governance with the participation of the Minister of Digital Governance of Greece, Kyriakos Pierrakakis, as well as the Head of Unit Public Health Functions, European Centre for Disease Prevention and Control, Vicky Lefevre and Deputy Director General of DG-SANTE, Claire Bury.

Αναλυτικότερα

The second panel will feature the participation of representatives of the industry, civil society and academia and will focus on uses of AI in the health sector and current challenges and opportunities.

Τοποθεσία: Remote participation
Τελευταία ενημέρωση: 03-12-2020

  Draft Programme
  Experts Bios
  Professor Frank Noe Presentation

02-12-2020 09:00 - Facilitating a healthy lifestyle: how to reduce cancer related lifestyle risk factors

Ακρόαση - BECA
Illustrations depicting a healthy lifestyle

On Wednesday 2 December from 9.00 - 12.00 the BECA committee discussed with seven leading specialists in cancer prevention about the most common causes of cancer related to lifestyle such as tobacco - and alcohol use, nutrition and physical activity, and discuss prevention strategies. All the experts' presentations and the webstreaming link to watch the hearing again can be found below.

Αναλυτικότερα

The hearing consisted of two parts:
Part 1: Lifestyle risk factors for cancer: Tobacco, alcohol and nutrition.
Part 2: Prevention of cancer: vaccination and risks of UV exposure.

The forthcoming BECA hearing on 11 December will address the environmental factors which can cause cancer, such as pollution in the air, water, food and soil and exposure to chemicals including dangerous and carcinogenic substances.

Τοποθεσία: Public Hearing in the European Parliament, Brussels ANTALL 4Q1 and with remote participation
Τελευταία ενημέρωση: 03-12-2020

  Draft programme
  BECA Background note on lifestyle-related and vaccine preventable risk factors, and prevention strategies
  Presentation Prof. Mons: The role of tobacco control in cancer prevention
  Presentation Dr. Chilingirova: Lung Cancer Tobacco use, prevention and screening
  Presentation Dr. Carina Ferreira-Borges, Programme Manager Alcohol and Illicit drugs, WHO European Office for Prevention and Control of Noncommunicable Diseases
  Presentation Ms Skar (Eurocare): The impact of alcohol on health and cancer prevention
  Presentation Dr. João Breda: Food, nutrition and cancer
  Presentation Prof. Rutkowski - Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology, Warsaw, Poland
  Presentation Prof. Kelly: The role of HPV vaccination in cancer prevention
  Biography Professor Ute Mons
  Biography Dr. Natalya Chilingirova
  Biography Dr. Carina Ferreira-Borges
  Biography Ms Mariann Skar
  Biographie Dr. João Breda
  Biography Professor Piotr Rutkowski
  Biography Professor Daniel Kelly
  Poster

01-12-2020 14:15 - Inter-parliamentary Committee meeting on the Evaluation of Eurojust Activities

Άλλη δραστηριότητα - LIBE
Interparliamentary meeting on the Evaluation of Eurojust's activities

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs with the support of the Directorate for relations with National Parliaments organises an Inter-parliamentary Committee meeting (ICM) on "The Evaluation of Eurojust Activities". The meeting is scheduled for Tuesday, 1 December 2020, from 14.15-15.45 and 16.45 to 18.45, via remote participation.

Αναλυτικότερα

This inter-parliamentary committee meeting will be dedicated to a first assessment of Eurojust activities by the European Parliament and national parliaments in accordance with Article 85 TFEU and Regulation 2018/1727. The meeting envisages, inter alia, the participation of the President and Vice President of Eurojust, the relevant Commissioner, representative of EPPO, etc.

Τοποθεσία: European Parliament, remote participation
Τελευταία ενημέρωση: 01-12-2020

01-12-2020 09:00 - FISC Public Hearing on 1st December 2020

Ακρόαση - FISC
Subcommittee on Tax Matters

On 1 December, the Subcommittee on Tax Matters will hold a public hearing on ""Do harmful tax practices within and outside the EU create distortions of competition in the Single Market?”.

Αναλυτικότερα

FISC Members will exchange of views with:
 • Prof. Mario Monti, former EU Commissioner for Taxation,
 • Dr. Martjn Nouwen, Director of the Institute for Tax Transparency at the University of Amsterdam,
 • Prof. Liza Lovdahl-Gormsen, British Institute of International and Comparative Law and Senior Research Fellow in Competition Law,
 • Dr. Irma Mosquera Valderrama, Associate Professor of Tax Law at Leiden,
 • Dr. Petr Jansky Associate Professor of Economics at Charles University
In a first panel discussion, FISC Members and experts will discuss the existence of current harmful tax practices outside the EU and how the existing tools could be improved to eliminate them. The debate will then focus on what extent harmful tax practices within the EU create distortions of competition in the Single Market and which legislative (including possibly Article 116 TFEU) or non-legislative tools could be used to tackle them.

Τοποθεσία: Public hearing held by remote participation
Τελευταία ενημέρωση: 01-12-2020

  Draft programme of the hearing
  Poster of the hearing

Prof. Mario Monti, EU Commissioner for Taxation at the time of the adoption of the Code of Conduct for Business taxation

   Biography

Dr Martijn Nouwen, Director of the Institute for Tax Transparency at the University of Amsterdam

   Biography
   Opening remarks
   PhD on the diplomatic EU Code of Conduct Group
   Paper on the use of art. 116 to end harmful tax practices in the EU

Prof. Liza Lovdahl-Gormsen, British Institute of International and Comparative Law and Senior Research Fellow in Competition Law and Director of Competition Law Forum

   Biography
   Statement

Dr. Irma Mosquera Valderrama, Associate Professor of Tax Law at Leiden University - Lead Researcher ERC Project GLOBTAXGOV

   Biography
   Statement

Dr. Petr Jansky, Associate Professor of Economics at Charles University - Head of Department of European Economic Integration and Economic Policy

   Biography
   Statement

30-11-2020 14:15 - LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence

Ακρόαση - FEMM LIBE
Teenage girl suffering from cyber bullying, cyber violence, online hate

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) held a joint hearing on “Combating Gender based Violence: Cyber Violence” on 30 November 2020.

Αναλυτικότερα

The objective of the hearing was to obtain important input from relevant experts for the joint LIBE-FEMM legislative initiative draft report, which will focus on combating cyber violence as an expression of gender based violence, with specific attention to violence against women.
The organisation of such a hearing was of particular relevance in light of the current crisis, which has led to the confinement of millions of individuals in the EU with, as a consequence, an increased use of the Internet, and an increased risk of cyber violence, especially against women and girls. The hearing took place in the UN's 16 days of activism against gender-based violence (November 25 to December 10).
Invited speakers:

 • Catherine DE BOLLE, Executive Director of Europol
 • Clara SOMMIER, Public policy manager, YouTube
 • Ingrid BRODNIG, Journalist, author
 • Cecilia MWENDE MAUNDU, Journalist and specialist in gender digital safety


Τοποθεσία: ANTALL 6Q2 & with remote participation
Τελευταία ενημέρωση: 01-12-2020

  Programme of the hearing
  Hearing Poster

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές