Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 16 αποτελέσματα

This briefing has been prepared to support ECON’s work on scrutiny of the Delegated Regulation amending the RTS laid down in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 on Key Information Documents (KIDs) as foreseen by Regulation (EU) No 1286/2014 on Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs Regulation) . The Delegated Regulation was adopted by the Commission on 7 September 2021 together with two quick fix amendments of the PRIIPs Regulation and the Directive 2009/65/EC on ...

This briefing has been prepared to support the parliamentary scrutiny of the Delegated Act (DA) on climate change mitigation and climate change adaptation as foreseen by Regulation (EU) No 2020/852 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment (Taxonomy Regulation) . In accordance with the empowerments set out in Articles 10 and 11 of the Taxonomy Regulation, the Commission shall adopt a delegated act establishing screening criteria to determine the conditions under which ...

This note, prepared by Policy department A, gives an overview of the glossary of the Banking Union essential terms which was published in July 2018.

This paper, prepared by Policy Department A at the request of the ECON Committee, gives an overview of the key provisions of the Dodd-Frank Act which were presented in the study on Financial Supervision and Regulation in the US.

This note summarises the main points presented in the study on Competition issues in the Area of Financial Technology (FinTech).

Studies in Focus: Mis-selling of Financial Products

Εν συντομία 14-09-2018

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, gives an overview of five studies on Mis-selling of financial products which were published in June 2018.

Study in focus - Competition in Air Transport

Εν συντομία 02-05-2018

This note summarises the main points presented in the study on Competition in Air Transport.

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, summarises the main points presented by the study on “The UK’s Potential Withdrawal from the EU and Single Market Access under EU Financial Services Legislation”.

COMPETITION POLICY AND AN INTERNAL ENERGY MARKET

Εν συντομία 15-12-2017

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, summarises the main points presented by the study on Competition policy and an internal energy market with a view to achieve an effectively working internal market in this sector.

Πολιτική ανταγωνισμού

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-11-2017

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιλαμβάνει στα άρθρα 101 έως 109 κανόνες σχετικά με τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με αυτούς απαγορεύονται συμφωνίες κατά του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση στην αγορά απαγορεύεται να καταχρώνται τη θέση τους κατά τρόπο ο οποίος επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και εξαγορές που έχουν κοινοτική διάσταση ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή ...