Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 160 αποτελέσματα

Stress-testing is a promising foresight policy tool that can support the design of EU policies able to withstand the shocks and challenges of both the present day and the years to come. This study explores how the European Parliament could use stress-tests to identify weak points in EU legislation and avenues for further EU action. The study draws on the findings of a stress-test of EU rail transport policy and recommendations from an expert practitioner of foresight and regulatory policy. It finds ...

EU border regions encounter legal and administrative obstacles in their cooperation. Citizens and businesses face unequal access to public services and fewer economic opportunities. COVID has highlighted the urgent need to address the remaining cross-border obstacles and define a long-term vision for unleashing the potential of border regions to become the drivers of European cooperation. The study identifies three policy options: status quo, soft-law measures, and adopting a new instrument (ECBM ...

Μολονότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, την ειρήνη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία, εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις και να αναμένονται πιθανές κρίσεις. Όσον αφορά το μέλλον, υπάρχουν ορισμένες πιθανές οδοί ανοιχτές για την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ μιας φιλόδοξης, συλλογικής δράσης της ΕΕ, μέσω της οποίας μπορούν πιθανώς να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη, όχι μόνο στο παρόν, αλλά και σε διάφορα πιθανά σενάρια ...

This 'cost of non-Europe' report looks at the potential benefits of efficient, ambitious and united EU-level action in the space sector. The report finds that to enable the European space sector to benefit from open strategic autonomy, and to ensure EU access to and use of space, including for its security, the EU must act decisively. Moving away from fragmentation could bring large benefits, amounting to at least €140 billion per year by 2050.

Corruption poses a significant threat in the European Union and can contribute towards an erosion of democracy and the rule of law, especially during times of crisis. The European Union can do more to tackle corruption and curb its negative impacts on society. This report presents a quantitative analysis of the potential gains from further EU action to tackle corruption, estimating that it could generate up to €58.5 billion per year. Other gains could also be expected in terms of reinforcing democracy ...

Without effective coordination of fiscal policies and active supervision of external and internal imbalances, significant negative spillover effects can occur between Member States participating in economic and monetary union and across the EU more widely. A credible fiscal framework and related rules should therefore be designed and enforced, to ensure that Member States pursue sound public finance policies that keep deficits within the range where financing can be secured. This approach, coordinated ...

Care work provided in homes and institutions is a public good that is under-valued by society. Care workers are more likely to have low earnings and precarious working conditions. About 9 in 10 care workers are women. Most unpaid care work within households is carried out by women. The 'unpaid care penalty' for women in the EU, which is equivalent to the earnings they lost because of this unbalanced distribution of care responsibilities, is estimated to reach €242 billion per year. EU action in the ...

According to a recent European Parliamentary Research Service Cost of Non-Europe (CONE) report, ambitious and united European Union (EU) action in climate and energy policy could be very beneficial, bringing gains of up to 5.6 % of gross domestic product (GDP), equal to €1 trillion additional GDP per year in 2050, compared to a continuation of the status quo (see Figure 1). However, failure to arrive at a common approach, in particular by collectively addressing volatile energy prices and systemic ...

Linking national spending on the environment with the effects it has on the environmental performance of EU Member States allows for a better assessment of the effective quality of budgetary interventions. In this analysis, based on the detailed research paper in the Annex, we discuss under what circumstances some public environmental expenditure could be spent more efficiently at EU rather than at national level. We estimate that this transfer towards a more efficient level of governance would allow ...

This activity report summarises and explains the work undertaken by the European Parliament in the fields of impact assessment and European added value during the calendar year 2021. It details the support given by the Directorate for Impact Assessment and European Added Value within the European Parliamentary Research Service (EPRS) to assist parliamentary committees in their oversight and scrutiny of the executive in the fields of ex-ante impact assessment, European added value, and ex-post evaluation ...