Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 5584 αποτελέσματα
Ο αριθμός των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται περιορίζεται σε 500, μπορείτε να κάνετε πιο συγκεκριμένη την αναζήτησή σας

The UK Withdrawal Negotiations raised awareness about the positive effects of European integration on regional development and cross-border cooperation in Ireland – and their vulnerability to Brexit. This At a glance note summarises the report explaining and evidencing the impact of Brexit – anticipated, actual and potential – in this unique case study. Its focus is on non-trade related matters, including administrative, environmental and cultural, particularly as managed at local and regional levels ...

The study focuses on the analysis of national legislation and best practices across the EU Member States that address health and safety requirements for the protection of mental health at work. The study reveals that efforts at EU and national level are currently insufficient to protect employees from psychosocial risks. EU-level legislation on work-related psychosocial risks is therefore needed to set the minimum health and safety requirements for mental health at work. This would compel Member ...

In 2022, Europe has seen a sudden, huge influx of refugees fleeing the war in Ukraine. This At a glance note summarises study assessing the use of Cohesion Policy funds to finance actions to support those refugees in EU host countries. It pays particular attention to the Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE), and how the flexibility mechanisms it introduced have been taken up by the Managing Authorities of Cohesion Policy programmes. The study concludes with policy recommendations in view ...

Ο τομέας της άμεσης φορολογίας δεν ρυθμίζεται απευθείας από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο, διάφορες οδηγίες και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) συμβάλλουν στη θέσπιση εναρμονισμένων προτύπων για τη φορολογία των επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Επιπλέον, έχουν αναληφθεί δράσεις για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της διπλής φορολογίας.

Γενική επισκόπηση της αναπτυξιακής πολιτικής

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 30-05-2023

Η αναπτυξιακή πολιτική βρίσκεται στον πυρήνα των εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπεί στη μείωση και, εν τέλει, στην εξάλειψη της φτώχειας, ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο της απάντησης της ΕΕ στην Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Ατζέντα του 2030). Στους στόχους της περιλαμβάνονται η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, η προαγωγή της ισότητας των φύλων, η προώθηση της ειρήνης και των κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς ...

Τα δικαιώματα των επιβατών

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 30-05-2023

Έχουν θεσπισθεί κοινοί κανόνες για τη διασφάλιση ενός ελαχίστου επιπέδου βοήθειας προς τους επιβάτες όλων των μέσων μεταφοράς σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης ή ακύρωσης του ταξιδιού τους, και ιδιαίτερα για την προστασία των πιο ευάλωτων ταξιδιωτών. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζουν επίσης μηχανισμούς αποζημίωσης. Ωστόσο, είναι δυνατές πολυάριθμες παρεκκλίσεις ως προς τις σιδηροδρομικές ή οδικές μεταφορές, ενώ οι προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων εξακολουθούν να είναι ...

Ενεργειακή απόδοση

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 30-05-2023

Η μείωση της κατανάλωσης και της σπατάλης ενέργειας αποκτά διαρκώς αυξανόμενη σημασία στην ΕΕ. Τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης αναγνωρίζονται ως μέσο, όχι μόνο για την επίτευξη βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού, τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού και τη μείωση των δαπανών για εισαγωγές, αλλά και για την προαγωγή της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Η νομοθεσία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση έχει εξελιχθεί σημαντικά κατά τα τελευταία 15 έτη. Το 2018, οι ...

Αεροπορικές μεταφορές: κανόνες της αγοράς

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 30-05-2023

Η δημιουργία της ενιαίας αγοράς αερομεταφορών στα τέλη της δεκαετίας του 1990 μεταμόρφωσε, σε μεγάλο βαθμό, τη βιομηχανία αερομεταφορών και συνέβαλε σημαντικά στην ισχυρή ανάπτυξη των αερομεταφορών στην Ευρώπη κατά τα τελευταία 20 έτη.

Το πρόγραμμα PEACE PLUS για τη Βόρεια Ιρλανδία

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 30-05-2023

Στόχος του προγράμματος PEACE PLUS της ΕΕ είναι η υποστήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης καθώς και η προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής σταθερότητας και της συνεργασίας στη Βόρεια Ιρλανδία και στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας.

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 30-05-2023

H ευρωπαϊκή πολιτική σιδηροδρομικών μεταφορών αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου. Τρεις δέσμες μέτρων και μια αναδιατύπωση εγκρίθηκαν σε διάστημα 10 ετών μετά το άνοιγμα του τομέα στον ανταγωνισμό, που άρχισε το 2001. Μια τέταρτη δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2016 (τεχνικός πυλώνας) και τον Δεκέμβριο του 2016 (πυλώνας της αγοράς).