Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 12 αποτελέσματα

On 1 February 2018, the European Commission published a proposal for a recast of the Directive on the quality of water intended for human consumption (the Drinking Water Directive). The proposal responded to the European Citizens' Initiative, Right2Water, and built on a fitness check which concluded that the 20-year old directive is fit for purpose, but needs updating. The main elements of the proposal consist of updating the water quality standards, introducing a risk-based approach to the monitoring ...

EU water legislation

Εν συντομία 10-12-2020

During the December plenary session, Parliament is due to hold a joint debate on water legislation, and subsequently to vote on final adoption of the regulation recasting the Drinking Water Directive (DWD) and on a resolution on the implementation of EU water legislation. Revising the DWD is a result of the first-ever successful European citizens' initiative 'Right2Water'.

The aim of this briefing is to provide summarized information for the delegation of the Committee on Petitions which is to visit the above-mentioned Valledora area in the Piedmont Region of Italy from 17 to 18 December 2018.

Plenary round-up – Strasbourg, October II 2018

Εν συντομία 26-10-2018

The highlights of the October II plenary session were the debate on the conclusions of the European Council meeting on 17 and 18 October 2018 and the presentation of the European Commission’s 2019 work programme, the last of the current legislature. Parliament also held debates on the use of Facebook users' data by Cambridge Analytica and its impact on data protection, and the Cum-Ex trading scandal. The series of debates on the Future of Europe continued, this time with Klaus Iohannis, President ...

Revision of the Drinking Water Directive

Εν συντομία 17-10-2018

In February 2018, the European Commission adopted a proposal to recast the Drinking Water Directive. The proposal updates water quality standards and aims to improve access to drinking water for all. During the October II plenary session, the Parliament is due to vote on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) committee's report and on the opening of interinstitutional (trilogue) negotiations.

The SDGs framework has the potential to provide a useful overarching framework to further the debate on Europe's political priorities, with a view to pursuing social, economic and environmental sustainability both within the Union and globally. However, this requires increasing the political buy-in across sectors. There is a need to translate the SDGs into concrete sectoral political priorities, targets and actions for the EU, and to agree on a legitimate framework for delivering these priorities ...

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above proposal, submitted on 1 February 2018 and referred to the European Parliament's Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-11-2017

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, και απαραίτητος πόρος για την οικονομία. Η προστασία και η διαχείρισή του υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Η ενωσιακή νομοθεσία περί υδάτων αναμορφώθηκε με την έγκριση, το 2000, της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ), η οποία εισήγαγε μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση και την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων με βάση τις λεκάνες απορροής ποταμού. Η ΟΠΥ συμπληρώνεται από διεθνείς συμφωνίες και διεθνή νομοθεσία ...

Drinking Water Directive

Briefing 24-07-2017

The Drinking Water Directive (DWD) sets quality standards for drinking water and requires that Member States ensure monitoring and compliance with these standards. By and large, it has been successful, best exemplified by the high, and increasing, levels of compliance across the European Union (EU) with the microbiological, chemical and indicator parameters and values set in the DWD. Notwithstanding this overall success, evidence collected over the past years, most notably through evaluation as well ...

The human right to water has been firmly established and its implications for policy-making have been discussed in many fields. Thus far, this has hardly been the case for conflicts over water. This study discusses what it means to integrate human rights in the context of governing water and addressing conflicts over water. A human rights perspective on conflicts over water will help formulating equitable water governance strategies. To support such developments, the EU should integrate human rights ...