Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 5 από 5 αποτελέσματα

US President, Donald Trump, has imposed tariffs on steel and aluminium imports, raising fears of a trade war with other countries. He has argued that the levies, of 25 % on steel and 10 % on aluminium, are needed to protect US national security. But many analysts and politicians believe that they are actually meant to protect domestic producers and meet Trump's pre-election promise to return manufacturing jobs to the US. The European Union is seeking an exemption from the tariffs, which has already ...

New US tariffs: Potential impact on the WTO

Εν συντομία 13-03-2018

On 8 March 2018, US President Donald Trump signed orders imposing tariffs of 25 % on steel imports and 10 % on aluminium imports. These tariffs will apply to all countries, except Canada and Mexico (and possibly also Australia). President Trump has expressed a willingness to discuss the measures with individual countries and make additional exceptions if US (security) concerns are addressed. The European Commission and other US trading partners have expressed their concern at the measures, fearing ...

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-11-2017

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, η πρώτη από τις τέσσερεις θεμελιώδεις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζεται μέσω της εξάλειψης των τελωνειακών δασμών και των ποσοτικών περιορισμών, και μέσω της απαγόρευσης των μέτρων που έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους τελωνειακούς δασμούς ή τους ποσοτικούς περιορισμούς. Οι αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης, της εξάλειψης των φυσικών και των τεχνικών εμποδίων και της προώθησης της τυποποίησης, προστέθηκαν προκειμένου να στηρίξουν την ολοκλήρωση ...

Free Zones are geographic areas in which a governmental authority offers incentives, different from the host country's regular policies, to companies operating in the region. Given the nature of these incentives, designated zones are often said to function as "growth poles" for the region, or even beyond.

The abolition in 1999 of duty-free sales for persons travelling within the European Union has become the subject of a lively controversy. This study considers the basic statistics, the legal situation, the consequences of national budgets, the foreseeable results of the abolition of duty-free sales and in particular the regional and local effect of abolition.