Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 13 αποτελέσματα

This At a glance note sumarises the study that explores social challenges and policy responses in EU cities in the context of the COVID-19 pandemic. It demonstrates that the pandemic has placed additional pressures on vulnerable groups and the institutions that work to support them. It finds that the local policy capacity to respond to the crisis has differed across cities and multi-level governance settings. Participatory and integrated policy efforts have often failed to meet the expectations of ...

What if we built cities on water?

Εν συντομία 01-06-2022

Since ancient times, from the Roman Empire around the Mediterranean Sea to floating islands used by the Uro people of Peru, civilisations have settled near water. Today, rising sea levels place coastal cities under constant threat. An estimated 250 million people currently live on land below projected annual flood levels, often in coastal cities such as London, Lagos, Mumbai or Shanghai; and this number may rise to 630 million by the end of the century. An additional 318 million people have been ...

The 2016 Pact of Amsterdam launched the Urban Agenda for the European Union. Within its framework, partnerships of urban authorities, Member States and other stakeholders have developed action plans to achieve better funding, better knowledge and better regulation for the priority theme of their partnership. This study provides an overview and critical assessment of the current state of play including the position of the European Parliament. Two partnerships, (1) Sustainable Use of Land and Nature-based ...

The SDGs framework has the potential to provide a useful overarching framework to further the debate on Europe's political priorities, with a view to pursuing social, economic and environmental sustainability both within the Union and globally. However, this requires increasing the political buy-in across sectors. There is a need to translate the SDGs into concrete sectoral political priorities, targets and actions for the EU, and to agree on a legitimate framework for delivering these priorities ...

Our towns and cities are home to nearly three quarters of the EU's population, and most EU policies concern them, be it directly or indirectly. While the revised 2014-2020 cohesion policy framework introduced a number of new instruments intended to enhance the urban dimension of cohesion funding, a shared vision of urban development has gradually taken shape at inter-governmental level, accompanied by increasing calls to give city authorities and stakeholders a greater say in policymaking. To help ...

Nature-based solutions are actions inspired by, supported by or copied from nature that aim to help societies address a variety of environmental, social and economic challenges in sustainable ways. Most nature-based solutions do not have a single objective, but aim to bring multiple co-benefits. The concept emerged in the 2000s to promote nature as a source of solutions to challenges associated with climate change. It has been supported and broadened by the International Union for the Conservation ...

Cities have a crucial role to play in addressing the climate change challenge and delivering on the ambitions of the Paris Agreement. In the European Union (EU), where nearly three quarters of the population live in urban areas, many cities are leading the way in this regard, taking action in three areas central to increasing energy efficiency and reducing emissions – namely, buildings, energy supply, and transport – and acting as living laboratories of climate-change-related innovation. The EU supports ...

UN habitat III: Shaping the urban agenda

Εν συντομία 10-10-2016

The United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (UN Habitat) will hold its third bidecennial meeting from 17 to 20 October 2016 in Quito (Ecuador), gathering nearly 200 national government delegations, as well as different stakeholders. The conference aims to deliver a new global urban agenda and the means to implement it. Rapidly growing urbanisation, especially in developing countries, makes the creation of socially inclusive, resilient, economically prosperous, and energy-efficient ...

The Role of Cities in Cohesion Policy 2014-2020

Εν συντομία 15-09-2014

Urban regions are an important factor in regional development. During the 2007-2013 programming period, the main input provided by cities and urban areas was at project level. For the 2014-2020 programming period, Cohesion policy enhances the role of urban areas. Nevertheless, in practice the role of cities still seems similar in scale. As the programming phase is almost completed, there is now limited scope for further influence on the design of the new programmes. The next opportunity to involve ...

Οι αστικές περιοχές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Στη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, η συμμετοχή των πόλεων και των αστικών περιοχών εξασφαλιζόταν κατά κύριο λόγο σε επίπεδο έργων. Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η πολιτική συνοχής ενισχύει τον ρόλο των αστικών περιοχών. Στην πράξη, ωστόσο, ο ρόλος των πόλεων φαίνεται να παραμένει σχεδόν ίδιος. Καθώς οι διεργασίες προγραμματισμού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, είναι πια περιορισμένες οι δυνατότητες ...