Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 39 αποτελέσματα

In 2017, 25 300 people died in road accidents in Europe, while about a million were injured. Ms Róża THUN (MEP), the Chair of Digital Single Market Working Group of the IMCO Committee and the Rapporteur for the regulation on the “Type-approval requirements for motor vehicles as regards their general safety and the protection of vehicle occupants and vulnerable road users”, chaired this expert workshop in order to explore how technological means, including artificial intelligence, can reduce the number ...

In 2016, the European Commission adopted a proposal for a regulation establishing a certification system for aviation security screening equipment. The proposal sought ‘to contribute to the proper functioning of the EU internal market and to increase the global competitiveness of the EU industry by establishing an EU certification system for aviation security equipment’. This system was to be based on EU type-approval and issuance of a certificate of conformity by manufacturers, which would have ...

The European Commission recently issued a legislative proposal to increase the general safety of vehicles. This briefing provides an initial analysis of the strengths and weaknesses of the impact assessment accompanying this proposal. The IA provides a thorough problem definition and presents measures to tackle it. However, the link between problem definition and the options could have been more straightforward and the analysis, including numerous simulations and quantifications based on four different ...

Public health

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-11-2017

The Treaty of Lisbon has enhanced the importance of health policy, stipulating that ‘a high level of human health protection shall be ensured in the definition and implementation of all Community policies and activities’. This objective is to be achieved through Community support to Member States and by fostering cooperation. Primary responsibility for health protection and, in particular, the healthcare systems continues to lie with the Member States. However, the EU has an important role to play ...

Φάρμακα και Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-11-2017

Τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι είδη που υπόκεινται στους κανόνες της ενιαίας αγοράς και, ως εκ τούτου, η ΕΕ διαθέτει αρμοδιότητες για την έγκρισή τους μέσω της αξιολόγησης και της εποπτείας. Για την προστασία της δημόσιας υγείας, τα νέα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση πριν τεθούν σε κυκλοφορία στην αγορά πρέπει να εγκρίνονται μέσω κεντρικής διαδικασίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και/ή με αποκεντρωμένο τρόπο από τους εθνικούς οργανισμούς. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ...

CE-marked fertilising products

Εν συντομία 23-10-2017

In March 2016, the European Commission put forward a proposal on fertilising products, which would extend the scope of existing legislation and set limits on contaminants in fertilising products. The European Parliament is expected to adopt its position on the proposal at its October II part-session.

Medical devices and in vitro diagnostic medical devices cover a wide array of products. The EU legal framework for such devices was harmonised in the 1990s. The European Commission presented a pair of proposals for regulations in September 2012. Following Parliament's first readings in April 2014, the Council agreed its positions in October 2015. At the conclusion of the trilogues, agreement was reached on 25 May 2016. This was endorsed by the Council's Permanent Representatives Committee on 15 June ...

According to the various reports and assessments presented in this briefing, the existing cars and vans regulations appear to be well implemented, with the majority of car and van manufacturers meeting their CO2 specific emission targets in 2015, and some well on their way to reaching the 2020/2021 targets. However, the ultimate aim of the regulations is to deliver a significant reduction in real-world CO2 emissions. While CO2 emissions as measured on the test cycle is one element of this, there ...

Emission Measurements - Legal Obligations

Εν συντομία 15-02-2017

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

Comparing EU and US Car Emissions Legislation

Εν συντομία 15-02-2017

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.