Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 36 αποτελέσματα

Having considered the possibility of merging the Creative Europe programme with other programmes supporting European values, rights and justice, the European Commission has decided to continue the Creative Europe programme as a stand-alone programme, increasing its budget by 17 %. The only programme focusing exclusively on cultural and creative activities and enterprises, it falls under the 'Cohesion and values' heading of the 2021-2027 multiannual financial framework. The previous programme focused ...

Creative Europe programme 2021-2027

Εν συντομία 12-05-2021

Creative Europe 2021-2027 is the continuation of the Creative Europe programme, the only European Union programme directly targeting cultural and audiovisual activities. The EU competence in this domain is to help Member States address common challenges in these sectors, respect cultural and linguistic diversity, and safeguard cultural heritage across the EU. Its funding of only 0.14 % of the EU budget limits its scope, mainly to supporting networks, platforms, cooperation or innovation projects, ...

This background analysis on the situation of artists and cultural workers and the post-COVID-19 cultural recovery in the European Union is prepared for the European Parliament. It provides an overview of key characteristics of artists' and cultural workers’ status across Europe, their working conditions, precariousness and career paths. It outlines the justification for specific policy solutions and provides a mapping of key challenges for a European framework for working conditions in the cultural ...

In this introductory in-depth analysis, we report six key findings on the use of Artificial Intelligence (AI) in the cultural and creative sectors (CCS). Finding 1: AI challenges the creative value-chain in two ways: shifting services performed by humans to algorithms and empowering the individual creator. Finding 2: AI-generated content challenges authorship, ownership and copyright infringement. New exclusive rights on datasets must be designed in order to better incentivise innovation and research ...

Statistical data confirm the continued rise in the contribution of culture and art to the economy and employment in the EU and worldwide. An analysis of labour market data for culture and arts professionals provides an insight into the nature of the employment and livelihood which the sector provides. However, it points to frequent incidence of short-term contracts, part-time jobs and seasonal employment, two or more parallel jobs for people with university diplomas, and this employment situation ...

Through its industrial policy, the European Union (EU) has been striving to create conditions conducive to increasing industry growth and competitiveness since 1992. European industry remains a cornerstone of the economy, providing one job out of five, and is responsible for the bulk of EU exports and investment in research and innovation. Today, the aim of EU policy is to enable a successful transition towards digital, knowledge-based, decarbonised and more circular industry in Europe. To achieve ...

The study provides an up-to-date evaluation of the implementation of the selected smaller and bigger actions within the Creative Europe programme (2014 to 2020) with focus on the European dimension and European added value of the undertaken actions as well as their visibility.

Mobility is a social and economic condition of artists and culture professionals and, at the same time, a vector of social and economic development. However, mobility in the cultural and creative sectors is faced with a number of issues that need to be addressed at EU and national levels. The paper provides recommendations for a EU-wide mobility framework which entails both a dedicated mobility scheme and an improved regulatory environment that would facilitate mobility in Europe.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα στην Ευρώπη, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Είναι το κύριο πρόγραμμα που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων πολιτιστικής πολιτικής της ΕΕ. Το πρόγραμμα προσανατολίζεται προς τις σωστές προτεραιότητες, αλλά ο περιορισμένος προϋπολογισμός του θέτει φραγμούς στην επίτευξη σημαντικού αντίκτυπου. Η έκθεση παρέχει συστάσεις για ένα πιο φιλόδοξο μελλοντικό πρόγραμμα, το οποίο θα αντικατοπτρίζει ...

Creative Europe programme at the halfway point

Εν συντομία 24-02-2017

Creative Europe is the only European Union programme that directly targets cultural activities. Its mandatory mid-term evaluation by the European Commission is due by the end of 2017. The March I plenary will discuss the European Parliament’s own-initiative report on the programme’s implementation.