Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 231 αποτελέσματα

This study has been prepared for the Committee on Budgetary Control. It assesses recent developments in the transparency and accountability of EU NGO funding. The Commission has transitioned all programmes to a single, centralised grant management system that can potentially enhance the public transparency of grant funding significantly. Nevertheless, overall public transparency remains limited. The study recommends a more comprehensive, systematic approach to public transparency involving the Parliament ...

The study developed herein aims to address the concerns raised as to the field of retail investments. It aims at analysing market practices and the applicable legislative landscape in order to identify room for improvement and, ultimately, propose potential solutions to foster retail investor protection and participation in financial markets. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and ...

Economic Dialogue with the President of the Eurogroup_29 June 2023

Λεπτομερής ανάλυση 26-06-2023

Paschal Donohoe is attending his fourth Economic Dialogue in the ECON Committee since being elected as President of the Eurogroup in July 2020. His previous Economic Dialogue took place on 2 February 2022. This briefing covers the following issues:); Economic situation and developments (Section 1); the Eurogroup work programme and Euro Area Recommendation (Section 2); Fiscal and economic surveillance (Section 3) and Completing EMU governance (Section 4). For an overview of the role of the President ...

Η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε περιφερειακές και τοπικές αρχές, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και πολίτες μέσω ευρέος φάσματος ταμείων. Ο παρών οδηγός που εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με το πλήρες φάσμα των πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ, ομαδοποιημένων ανά τομέα δράσης για ευκολία.

The term "quantitative tightening" refers to the process of decreasing the central bank's balance sheet through a reduction of asset holdings acquired during "quantitative easing". Over the years, the Eurosystem acquired a substantial portfolio of assets as part of its asset purchase programmes. While the European Central Bank (ECB)'s Governing Council decided already in 2022 to stop net purchases, reinvestments of principal repayments continued until March 2023, thus maintaining the exisiting stock ...

Out of the fog?

Λεπτομερής ανάλυση 16-03-2023

The ECB has orchestrated a U-turn in monetary policy since July 2022. However, inflation remains a considerable distance away from its own medium-term objective. The ECB relies too heavily on data dependence and uncertainty in communicating monetary policy to markets and the public. It also fails to acknowledge the inherent tensions that exist between monetary and financial stability policies. The current hawkish stance is appropriate but leaves the ECB open to more credibility losses should tail ...

Inflationary pressures in the euro area slightly eased over the last few months, mainly due to the decrease in energy prices. However, the core inflation rate still remains well above the ECB’s target. A rise in inflation expectations is still a major risk to further increase in inflation, and thus should be monitored closely. We find that contractionary monetary policy by the ECB and the Fed decreases energy prices and the headline price level in the euro area. This paper was provided by the Economic ...

QT in the euro area

Λεπτομερής ανάλυση 15-03-2023

The Eurosystem is now reducing its bond holdings. Provided this is carried out in a measured way, it should not have a big impact on financial conditions or cause financial instability. The reduction is the correct policy because of legal problems with the Eurosystem owning so many sovereign bonds and because it provides space to implement the Transmission Protection Instrument (TPI) effectively. On the costs of operating a large balance sheet, the ECB should re-introduce its tiering system for compensation ...

This joint workshop gave members of the BUDG and CONT Committees an overview of global efforts to finance the fight against climate change and of the EU’s role in this context. Key findings were:  The EU’s contribution, both regulatory and financial, is consid-erable and exceeds its ‘fair share’;  However, a significant gap remains between actual commit-ments globally and the agreed funding level of USD 100 bil-lion per year;  Even more funding will have to be mobilised, including from private ...

Offering an overview of the economic and budgetary situation in the European Union and beyond, and summarising the main economic indicators in the EU and euro area and their two-year trends, this study is the seventh in an annual series of 'Outlooks' produced by the European Parliamentary Research Service (EPRS). In seven chapters, the authors of the publication explain and analyse the annual EU budget and give an overview of its headings for 2023, all within the wider budgetary context of the EU's ...