Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 14 αποτελέσματα

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

This study analyses challenges related to the establishment of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) as enhanced cooperation among the current 22 Member States and discusses possible solutions for coping with them. Complexity is identified as a main challenge owing to the EPPO’s specific multilevel structure, the relationship between the EPPO and non-participating Member States, and the fact that the EPPO Regulation leaves many procedural rules to the law of the Member State in which an ...

This study examines the existing (and planned) instances of enhanced cooperation (EnC), their institutional set up and state of play. Our analysis is at this point of time limited to the one EnC case with sufficient implementation record (EnC in divorce law, applied for more than six years to date). The remaining cases either began very recently (PESCO in late 2017); are in the preparatory stages (EPPO); are set to start in the near future (2019 for EnC in property regime rules); have not as yet ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Constitutional Affairs, examines – against a historical backdrop – the legal provisions governing Enhanced Cooperation as well as the so far very limited number of implemented Enhanced Cooperation initiatives. Based on these insights, concrete ideas are formulated on how to optimise this ‘standardised and generalised framework’ of differentiated ...

Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο του ελέγχου του προϋπολογισμού οργανώνεται με γνώμονα δύο αρχές: αφενός, τον δημοσιονομικό έλεγχο και, αφετέρου, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης.

Establishing the European Public Prosecutor

Εν συντομία 28-09-2017

The European Parliament is expected to vote during the October I plenary session on giving its consent to the proposed regulation on the European Public Prosecutor’s Office (EPPO), agreed by 20 Member States under enhanced cooperation in June 2017.

This paper, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Budgetary Affairs, at the request of the Committee on Budgetary Control, analyses the future cooperation between OLAF and the EPPO, two bodies specialised in the protection of the Union’s financial interests. Three main dimensions of their cooperation are analysed, as well as elements of complexity that may influence it. The paper highlights elements essential for their close cooperation and complementarity, especially considering ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, analyses the proposal for a Regulation establishing the EPPO. The evolution of the text is analysed through a comparison between the initial Commission proposal and the current version of the text (dated of 28 October 2016). The paper assesses whether the EPPO, as it is currently envisaged, would fit the objectives assigned to it, whether it ...

Setting up the European Public Prosecutor's Office

Εν συντομία 02-09-2015

Although Parliament set out its views on the European Public Prosecutor's Office (EPPO) proposal in the previous legislative term, agreement in the Council is yet to see the light of day. A new interim report was adopted in plenary at the end of April. This at a glance updates an earlier note on the subject from April 2015.

Setting up the European Public Prosecutor's Office

Εν συντομία 20-04-2015

Although Parliament set out its views on the European Public Prosecutor's Office (EPPO) proposal in the previous legislative term, agreement in the Council is as yet far from seeing the light of day. A new interim report is scheduled to be voted in plenary at the end of April. For more recent information, please see the updated version of this publication.