Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 26 αποτελέσματα

The banking union is a regulatory framework that establishes a single prudential rulebook for banks, and – for banks the failure of which it is considered would have a significant impact – a single supervisor and a Single Resolution Fund. Created as a policy response to the 2007-2008 banking crisis, banking union is essential for European monetary union and the level playing field in the EU single market for goods and services. The lessons learned during the banking crisis were a key foundation for ...

Η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε περιφερειακές και τοπικές αρχές, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και πολίτες μέσω ευρέος φάσματος ταμείων. Ο παρών οδηγός που εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με το πλήρες φάσμα των πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ, ομαδοποιημένων ανά τομέα δράσης για ευκολία.

Online platforms such as Google, Amazon, and Facebook play an increasingly central role in the economy and society. They operate as digital intermediaries across interconnected sectors and markets subject to network effects. These firms have grown to an unprecedented scale, propelled by data-driven business models. Online platforms have a massive impact on individual users and businesses, and are recasting the relationships between customers, advertisers, workers, and employers. This has triggered ...

In recent years, the phenomenon of common ownership by institutional investors has sparked considerable debate about its impact on competition and companies’ corporate governance. The original full study analyses some specific features of common ownership by institutional investors in the European banking sector, at the intersection between competition policy, financial sector regulation and corporate governance rules. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific ...

Following the withdrawal of the United Kingdom (UK) from the European Union (EU) on 1 February 2020, the EU and the UK launched negotiations on a new partnership agreement, to come into effect at the end of the transition period, scheduled for 31 December 2020. The negotiations are intended to address nearly all the domains covered in the Political Declaration negotiated by both parties alongside the Withdrawal Agreement, including trade and economics, fisheries, thematic cooperation, and internal ...

In recent years, the phenomenon of common ownership by institutional investors has sparked considerable debate among scholars about its impact on competition and companies’ corporate governance. This study analyses some specific features of common ownership by institutional investors in the European banking sector. It also examines closely the tension between competition policy and corporate governance tools aimed at enhancing shareholder engagement. This document was provided by the Policy Department ...

The study presented in this event deals with the new competition challenges brought about by the increasing number of FinTech services, which are provided by newcomer start-ups, traditional financial institutions and big tech companies. Namely, network effects derived from the use of online-platforms, the use of customer data, algorithms, standardisation and interoperability can result in anticompetitive behaviour. The analysis takes a service-by-service approach to provide both, a descriptive breakdown ...

The European Parliament and the Council have adopted a new Regulation on the sustainable management of external fishing fleets, which replaces the 'Fishing Authorisations Regulation' 1006/2008, and covers all EU vessels fishing outside EU waters, as well as third-country vessels fishing in EU waters. The regulation revised the system of issuing and managing fishing authorisations, so as to improve monitoring and transparency of the EU external fishing fleet. It extended the scope of the authorisation ...

The EU regulatory framework on electronic communications sets common rules on how electronic communications networks and services such as telephony and internet broadband connections are regulated in the European Union (EU). While the revision of this framework has started, a debate arises on how best to foster investment in the EU for deploying the very high capacity networks that are increasingly needed for 5G mobile services, as well as e-services such as e health, e administration, cloud computing ...

COMPETITION POLICY AND AN INTERNAL ENERGY MARKET

Εν συντομία 15-12-2017

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, summarises the main points presented by the study on Competition policy and an internal energy market with a view to achieve an effectively working internal market in this sector.