Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 15 αποτελέσματα

CAP strategic plans

Εν συντομία 14-10-2020

The European Commission adopted three legislative proposals on the future of the common agricultural policy (CAP) on 1 June 2018. One of the three proposals includes a regulation on CAP strategic plans. While the CAP retains its two-pillar structure, (Pillar I, agricultural income and market support, Pillar II rural development), interventions under both will be combined in one strategic plan for all CAP expenditure. Each Member State will be required to develop a strategic plan, setting out their ...

Financial management of the future CAP

Εν συντομία 14-10-2020

In the context of the future EU multiannual budget, the European Commission put forward a proposal on the financing, management and monitoring of EU farm policy on 1 June 2018, as part of a CAP reform package of three legislative proposals. Since then, discussions have highlighted the need to maintain at least the current level of agricultural expenditure, as well as to simplify the procedures while adapting them to the future CAP delivery model. The CAP proposals are scheduled for debate and vote ...

CAP strategic planning: Operational perspectives

Λεπτομερής ανάλυση 04-09-2019

For the first time in the history of the common agricultural policy (CAP), it is proposed that interventions available under the CAP's Pillar I (namely agricultural income and market support) and Pillar II (rural development) will be combined in one strategic plan for all CAP expenditure. This paper aims to provide a better understanding and insight into the European Commission's proposal for this new delivery model for the CAP after 2020. Under the Commission's proposal, greater flexibility would ...

'Omnibus regulation' – Agricultural provisions

Εν συντομία 06-12-2017

The proposed 'omnibus regulation' to amend EU financial rules represents the first occasion that changes to the basic regulations of the Common Agricultural Policy (CAP) have been formally proposed since the 2013 reform. These changes represent policy choices involving a fine-tuning and simplification of the CAP. Parliament is due to vote on the proposal during the December plenary session.

Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική ανάπτυξη εξακολουθεί να αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ. Ίδιες έχουν παραμείνει οι γενικές αρχές του πυλώνα (συγχρηματοδότηση, εθνικός ή περιφερειακός πολυετής προγραμματισμός με αφετηρία έναν ευρωπαϊκό κατάλογο επιλογής μέτρων, κ.λπ.). Το νέο σύστημα παραχωρεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη.

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-06-2017

Η πέμπτη μεγάλη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) ολοκληρώθηκε το 2013: οι νέοι κανονισμοί έχουν δημοσιευθεί και οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εγκρίνονται σταδιακά. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του πρώτου πυλώνα της νέας ΚΓΠ στα κράτη μέλη είναι γνωστές και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης τελούν υπό έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Compilation of research papers made for the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development in 2016 by the Policy Department B.

Farm diversification in the EU

Briefing 25-04-2016

Many European farmers are struggling to make a living in a difficult economic context of falling prices in key agricultural commodities and high agricultural market volatility. For many, a way to stabilise or increase their income is to branch out into other non agricultural activities, using farm facilities. From tourist accommodation to the production of renewable energies or the sale of handicrafts, a wide range of diversified activities can be implemented on the farm itself. The situation is ...

This is the reference document of the Workshop on the "Effects of the structural changes on EU farming: How to better support the European model of agriculture of the 21st century with the CAP" of 14th March 2016, organised by the Committee on Agriculture and Rural Development (COMAGRI) and the Policy Department B (AGRI Research) of the European Parliament .It is structured in three parts: 1. Farm structural change in Western Europe and the CAP. 2. Farm structural change in Central and Eastern ...

International Day of Rural Women

Μελέτη 13-10-2015

The International Day of Rural Women was celebrated for the first time in 2008. Based on UN resolution 62/136 it recognizes “the critical role and contribution of rural women, including indigenous women, in enhancing agricultural and rural development, improving food security and eradicating rural poverty.” In this sense, the Workshop provides an overview of the situation of rural women in Europe and their crucial role in sustainable rural development. It informs about women's engagement in employment ...