Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 25 αποτελέσματα

The original full study discusses the new challenges and opportunities for digital services that are provided by artificial intelligence, in particular which regard to consumer protection, data protection, and providers’ liability. The discussion addresses the way in which digital services rely on Artificial Intelligence (AI) for processing consumer data and for targeting consumers with ads and other messages, with a focus on risks to consumer privacy and autonomy, as well as on the possibility ...

The Facebook/Cambridge Analytica case in 2018, revealing alleged misuse of personal data for political advertising, demonstrated how the underlying values of the European data protection rules are essential for democracy. The EU has recently adopted a series of additional initiatives to support free and fair elections, reflected not least in European Parliament (EP) debates and resolutions.

Following political agreement with the Council, a vote in plenary on 2 October 2018 saw Parliament adopt the updated EU Audiovisual Media Services Directive, based on the proposal presented by the Commission on 25 May 2016. The overarching goal of the proposal was to bring about a balance between competitiveness and consumer protection. It therefore aimed to introduce flexibility when restrictions only applicable to TV are no longer justified, promote European films, protect minors and tackle hate ...

Sexism in advertising

Εν συντομία 05-03-2018

Women continue to be misrepresented in the media, which has negative consequences for the personal and professional development of both women and men. Due to its purpose and pervasiveness, advertising can be especially powerful in conveying messages, both positive and negative. The European Parliament has recognised the importance of combating sexism in advertising, and called on the Commission and the Member States to step up their efforts.

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων διέπεται από τα άρθρα 167 και 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η βασική νομοθετική πράξη σε αυτόν τον τομέα είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία σήμερα (2017) τελεί υπό αναθεώρηση. Το κύριο ενωσιακό μέσο για την υποστήριξη της βιομηχανίας (ιδίως της κινηματογραφικής) είναι το υποπρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ...

Prospectuses for investors

Briefing 31-07-2017

On 30 November 2015, the European Commission published a proposal for a regulation on prospectuses (legal documents that provide details about an investment offer in an easily analysable format) to replace Directive 2003/71/EC, as amended by Directives 2008/11/EC, 2010/73/EU and 2010/78/EU. The aims of the regulation are to contribute to further financial market integration and to improve investor protection in the European Union. The proposal broadens the scope of the legislation and introduces ...

Prospectuses for investors

Εν συντομία 29-03-2017

Prospectuses are legally required documents presenting the information necessary to enable investors to make an informed assessment of the situation of an issuer and of the rights attached to the securities issued. The EU's co-legislators have reached an agreement on the draft regulation to replace the current directive. This compromise is scheduled for a vote at the April I plenary session.

Consumers may find it difficult to identify potentially harmful or unfair practices when entering into a transactional relationship with traders. Similarly, businesses and enforcement authorities may sometimes have problems applying and interpreting EU legislation in relation to commercial practices. While it is the Court of Justice that has competence to interpret EU legislation, the European Commission published legally non-binding guidance on the implementation/application of the Directive on ...

Since its entry into force, the regulatory framework established by the Audiovisual Media Services Directive proved to be rather effective in achieving its goal of enabling the development and free circulation of audiovisual media services in the European Union. However, given the technological developments that led to a convergent audiovisual environment, it needs to be further adapted in order to better respond to market developments and new viewing patterns and habits. The European Parliament, ...

The advance of online technologies and their penetration in our lives is challenging and changing today’s world in extraordinary ways. Younger generations, as the early adopters of online technologies, are arguably the generation most affected by these technological advances. Yet, the transition to online platforms and digitalisation have an impact on the most mundane aspects of our daily routines to the most heartfelt expression of our values – even when exercising our human rights; from the way ...