Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 7 από 7 αποτελέσματα

Οι πολιτικές της ΕΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη σκιαγραφούνται στην ανακοίνωση του Ιανουαρίου του 2012 με θέμα «Εμπόριο, μεγέθυνση και ανάπτυξη». Επικεντρώνεται στις χώρες με την μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας. Το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων έχει διατηρηθεί για τις ΛΑΧ, όσο και το καθεστώς «Όλα εκτός από όπλα», ενώ η προτιμησιακή μεταχείριση για τις ΑΚΕ χώρες, που δεν είναι ΛΑΧ, έχει αντικατασταθεί από τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) καθώς και μια αναπτυξιακή συνιστώσα. Μια ...

The present study places the potential effects of Economic Partnership Agreement (EPA) liberalisation on government revenue in signatory states within the broader context of regional integration and global liberalisation. Based on a review of the secondary literature it finds that the revenue effect may be severe in some, but by no means all, cases and that the forecasts now need to be updated by country-level studies using the details of liberalisation schedules actually agreed. The evidence also ...

The EU-US Trade and Investment Partnership

Εν συντομία 16-05-2013

On 13 February 2013, European Union (EU) and United States (US) leaders announced the start of procedures for the launch of negotiations on a transatlantic free trade deal. The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) would address a broad range of issues, from the elimination of tariffs to reducing regulatory barriers and developing rules for global trade.

Proceedings of the workshop on "The EU - Republic of Korea free trade agreement: One year after its entry into force", held on 16 October 2012, in Brussel.

Initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's Impact Assessment accompanying the proposal for a recommendation for the Council to open negotiations on a Free Trade Agreement between the European Union and Japan.

The study first surveys the key issues resulting from the long banana dispute at the WTO. It distinguishes 3 phases in the attempt by the EC to design an EU-wide and WTO-compatible banana import regime: the first (1993-1999) in which the first regime applicable to all EU member countries was introduced and challenged in WTO, and the first modifications made with changes to the methods for delivery of import licenses; the second phase (1999-2005) when the future regime was negotiated and the transition ...

A snapshot of the banana trade: Who gets what?

Λεπτομερής ανάλυση 30-06-2010

With the “Agreement of Geneva” the dispute about the banana imports over 15 years seems to come to an end. The liberalisation caused by this agreement will have a substantial impact on the international banana market. In order to estimate the possible effects and measures to be implemented in the future it is necessary to know the current situation of the banana trade, the factors determining trade policies, the main stakeholders and nodes in the value chain for bananas as well as their impact on ...