Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 6 από 6 αποτελέσματα

EU as a global player one year on from the Rome Declaration

Λεπτομερής ανάλυση 15-05-2018

The EU celebrated the 60th anniversary of the Rome Treaties a year ago by pledging to enhance the EU’s role as a global player, in line with the 2016 Global Strategy. This was intended to develop the EU’s role in security and defence matters, starting with increasing support for the European defence industry and the Common Security and Defence Policy (CSDP) as a whole, as well as reinforcing existing or developing new partnerships and pushing for further global engagement in support of the UN system ...

Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της αλιείας

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-09-2017

Χρηματοδοτούμενη αρχικά από το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ), η ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική χρηματοδοτήθηκε κατά την περίοδο 2007-2013 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) και χρηματοδοτείται σήμερα από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), με πόρους ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Το ΕΤΘΑ στηρίζει τους αλιείς στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία, στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στην προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες ...

Ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-09-2017

Ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη παραμένει στάσιμος σε αντίθεση με τη διαρκώς αυξανόμενη παγκόσμια παραγωγή. Σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει αυτήν την πορεία, η Επιτροπή εξέδωσε δύο ανακοινώσεις σχετικά με στρατηγικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, μία το 2002 και άλλη μία το 2009. Η στρατηγική του 2002 δεν κατάφερε να αυξήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή, ενώ η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε αντίκτυπο στην υδατοκαλλιέργεια τόσο στην αγορά όσο και στην παραγωγή. Για τον λόγο αυτό ...

The EU Automotive Sector in a Globalised Market

Λεπτομερής ανάλυση 04-12-2012

Over the past decade, the global car industry has undergone a gradual but significant shift in sales and production numbers from developed into developing markets. This shift has plunged many European car manufacturers into a particularly difficult structural crisis as they have had to grapple with falling domestic sales and growing overcapacity issues. The economic importance of Europe’s car sector underscores the potential damage that this crisis may inflict on many EU member states. Increasing ...

EU industry: boosting growth and jobs

Εν συντομία 15-11-2012

Since 2008, output and employment in European industry have declined. To stimulate recovery, the European Commission (EC) has proposed a series of measures focused on improving industrial competitiveness and investment in innovation. Budgetary constraints, slow implementation and complex regulation pose challenges to the success of these initiatives.

Compilation of briefing papers assessing the impacts of the financial and economic crisis on the automotive, chemical, pharmaceutical and food industries in the EU.