Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 42 αποτελέσματα

The European Parliament after Brexit

Εν συντομία 14-01-2020

Once the withdrawal of the United Kingdom from the EU becomes legally effective, 73 EP seats will become vacant. Twenty-seven of these seats will be re-distributed among 14 Member States. The remaining 46 seats would be available for potential EU enlargements and/or for the possible future creation of a transnational constituency.

The allocation of seats in collegiate organs such as parliaments requires a method to translate votes proportionally into whole seats. The 'd'Hondt method' is a mathematical formula used widely in proportional representation systems, although it leads to less proportional results than other systems for seat allocation such as the Hare-Niemeyer and Sainte-Laguë/Schepers methods. Moreover, it tends to increase the advantage for the electoral lists which gain most votes to the detriment of those with ...

Japan: Shinzō Abe wins a new mandate

Εν συντομία 25-10-2017

Shinzō Abe won the snap elections he called for the lower house on 22 October 2017. Despite her popularity, Tokyo's governor Yuriko Koike failed to convince the electorate to oust a prime minister in charge since December 2012. The newly created Constitutional Democratic Party of Japan became the main opposition force in the House of Representatives. In coalition with Kōmeitō, Abe's Liberal Democratic Party holds a two-thirds majority enabling it to pass constitutional amendments.

Argentina ahead of the 2017 mid-term elections

Εν συντομία 10-10-2017

Since his election in 2015, Argentina's centre-right President, Mauricio Macri, has pursued sweeping domestic and foreign policy reforms, although his 'Let's Change' (Cambiemos) coalition of centre-right and centre-left parties holds only a minority of seats in the bicameral Congress. His presidency has marked a major shift from left-wing populism under his predecessors, Néstor Kirchner (2003-2007) and Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), to economic neoliberalism. The mid-term vote on 22 ...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: οργάνωση και λειτουργία

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-10-2017

Η οργάνωση και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται από τον Κανονισμό του. Τα πολιτικά όργανα, οι επιτροπές, οι αντιπροσωπείες και οι πολιτικές ομάδες καθοδηγούν τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλογικές διαδικασίες

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-10-2017

Οι διαδικασίες για την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται τόσο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που ορίζει κοινούς κανόνες για όλα τα κράτη μέλη, όσο και από ειδικές εθνικές διατάξεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις μεταξύ των κρατών. Οι κοινοί κανόνες θεσπίζουν την αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης και καθορίζουν ορισμένες περιπτώσεις ασυμβιβάστου με την εντολή του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλά άλλα σημαντικά θέματα, όπως το εκλογικό σύστημα και ο αριθμός των εκλογικών περιφερειών, ...

Η Συνθήκη της Νίκαιας προετοίμασε μόνο εν μέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις σημαντικές διευρύνσεις προς την Ανατολή και τον Νότο το 2004 και το 2007. Εν συνεχεία των ζητημάτων που θέτει η δήλωση του Λάκεν, η Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης επιχείρησε επομένως να δημιουργήσει μια νέα νομική βάση για την Ένωση με τη μορφή της συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη. Λόγω των αρνητικών δημοψηφισμάτων σε δύο κράτη μέλη, η συνθήκη αυτή δεν κυρώθηκε.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ιστορική αναδρομή

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-04-2017

Η ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκινά με την Κοινή Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), η οποία κατέστη κοινή συνέλευση και των τριών υπερεθνικών ευρωπαϊκών κοινοτήτων που υπήρχαν τότε. Η συνέλευση απέκτησε στη συνέχεια την ονομασία «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Με την πάροδο του χρόνου, το θεσμικό αυτό όργανο, του οποίου τα μέλη εκλέγονται άμεσα από το 1979, γνώρισε βαθιές αλλαγές: Από μια συνέλευση με διορισμένα μέλη εξελίχθηκε σε εκλεγμένο κοινοβούλιο αναγνωριζόμενο ...

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

The allocation of seats in collegiate organs such as parliaments requires a method to translate votes proportionally into whole seats. The 'd'Hondt method' is a mathematical formula used widely in proportional representation systems, although it leads to less proportional results than other systems for seat allocation such as the Hare-Niemeyer and Sainte-Laguë/Schepers methods. Moreover, it tends to increase the advantage for the electoral lists gaining most votes to the detriment of those with fewer ...