Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 6 από 6 αποτελέσματα

Proper implementation of EU law is essential to deliver the EU policy goals as defined in the Treaties and secondary legislation. This briefing aims to give an overview of the transposition and implementation of Directive 2014/52/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (the EIA Directive). It presents the key elements of this Directive. The amendments brought by Directive 2014/52/EU to the previous legal text aim to improve the quality of Environmental ...

Reducing greenhouse gas emissions post-2020

Εν συντομία 11-04-2018

The EU aims to reduce its greenhouse gas (GHG) emissions to 40 % below 1990 levels by 2030, to meet its international commitment under the Paris Agreement on climate change. In sectors not covered by the EU emission trading system (EU ETS), this reduction effort is shared between the EU Member States. In the land use and forestry sector, each Member State should balance emissions and removals. During its April plenary session, Parliament is due to vote on proposed regulations on post-2020 effort ...

Ενεργειακή απόδοση

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-11-2017

Η μείωση της κατανάλωσης και της σπατάλης ενέργειας αποκτά διαρκώς αυξανόμενη σημασία στην ΕΕ. Το 2007 οι ηγέτες της ΕΕ όρισαν ως στόχο τη μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στην Ένωση κατά 20% έως το 2020. Τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως μέσο, όχι μόνο για την επίτευξη βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού, τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού και τη μείωση των δαπανών για εισαγωγές, αλλά και για την προαγωγή της ...

Cross-border provision of services in the EU is relatively common, and is undertaken by an increasing number of entities, especially in sectors such as construction and business. Despite this fact, many service-providers still face obstacles to benefitting from comparable business opportunities available to local persons and organisations. The proposed regulation and accompanying directive aim to tackle these remaining obstacles through the introduction of a European services e-card, meant to increase ...

A comparison of the services offers which the European Union has made for the negotiations on the EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) and the Trade in Services Agreement (TiSA) shows that, in general, both treaties follow similar approaches and points of difference are minor; both TiSA and TTIP apply a positive listing approach in regards to market access and negative listing in regards to national treatment, and the rules governing market access and national treatment do ...

Reports on the negative health and environmental effects of open pit uranium mining activities by European companies in Gabon and Niger have prompted a media and public critical reaction. This study looks at mining practices in two pits in these countries. Available secondary sources are thoroughly reviewed and complemented with a field visit to Gabon despite the technical and practical difficulty of reaching the areas where the activity takes place. The assessment indicates that substantial problems ...