Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 43 αποτελέσματα

The ongoing structural transformation and the rapid spread of the technologies of the fourth industrial revolution are challenging current democratic institutions and their established forms of governance and regulation. At the same time, these changes offer vast opportunities to enhance, strengthen and expand the existing democratic framework to reflect a more complex and interdependent world. This process has already begun in many democratic societies but further progress is needed. Examining these ...

Algeria will shortly be holding elections in April 2019 that will be crucial for its future. The country did, it is true, introduce constitutional reforms in response to the Arab Spring in the region, but whether or not President Bouteflika will have a fifth term in office is still the chief cause of the uncertainly hanging over the country. Although elderly now and in frail health, the President is still the glue binding Algeria’s political system together after its terrible civil war in the 1990s ...

This year we celebrate 70 years since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. The Declaration, adopted on 10 December 1948 in Paris by the United Nations General Assembly, expressed an idea that was revolutionary at the time: human rights are universal, indivisible and inter-dependant, and the international community has an obligation to ensure protection of those rights. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic ...

Seventy years after its adoption, the Universal Declaration of Human Rights has achieved all of the significance its drafters hoped it would. It has served as a foundation for the codification of human rights at global, regional and national level. Even though non-binding, many of its provisions enjoy such undisputed recognition as to be considered part of customary international law and therefore universally obligatory. In the absence of universal ratification of the human rights treaties, the Declaration ...

This study provides an overview of the European Union’s contribution to promoting and protecting human rights in Belarus since 2016. This analysis presents the main human rights trends in Belarus, examining legislation, policy commitments and violations of human rights. While the Belarusian government has made nominal concessions towards the EU, no systemic progress in terms of human rights has been made in the post-2016 period. The study also describes and assesses the EU’s human rights promotion ...

Persons with undetermined citizenship of Estonia and non-citizens of Latvia (‘respective non-citizen populations’) do not have the right to take part in the elections to the European Parliament. The position of Estonia and Latvia is that their respective non-citizen populations have certain legal links with respective States but that these populations are not their nationals. There are certain differences between persons with undetermined citizenship of Estonia and non-citizens of Latvia, both ...

This report summarises the proceedings of a workshop organised by the European Parliament’s Subcommittee on Human Rights (DROI). Academics, representatives of non-governmental organisations (NGOs) and the European External Action Service (EEAS) discussed the potential positive and negative impacts of the expansion of the human rights concept on the lives of individuals. Some of the invited experts underlined that human rights have always evolved in response to changing historical contexts and that ...

Seven years after the 2011 uprising in Egypt, a combination of domestic challenges, together with instability in the Middle East and North Africa region has stalled the country’s ongoing transition. Stability in Egypt is key for the region, and the country’s international partners such as the EU have a clear interest in helping move the country towards stability and prosperity. To that end, this study investigates the main challenges facing Egypt, focusing on social, economic, political and environmental ...

Sakharov Prize Finalists 2017

Briefing 04-12-2017

Short presentation of two Sakharov Prize Finalists 2017.

Η στήριξη της δημοκρατίας ανά τον κόσμο αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δημοκρατικό πολίτευμα παραμένει το μόνο σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο οι πολίτες μπορούν να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα του ανθρώπου και είναι καθοριστικός παράγοντας για ανάπτυξη και μακρόπνοη σταθερότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το μόνο θεσμικό όργανο της ΕΕ που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της Ένωσης, είναι ιδιαίτερα προσηλωμένο στην προαγωγή της δημοκρατίας.