Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 44 αποτελέσματα

Trade and biodiversity

Λεπτομερής ανάλυση 05-06-2020

International trade has a direct impact on EU biodiversity, imported invasive species and pathogens, being an example. Trade also impacts global biodiversity, for instance through the 'virtual' water, land, and deforestation contained in EU imports. Economic theory shows that trade with countries that fail to protect a renewable resource can be detrimental for all. Protecting global biodiversity calls for a variety of instruments, at the EU border as well as in the provisions of preferential agreements ...

Environmental liability of companies

Μελέτη 15-05-2020

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, aims at gaining deeper insights into the environmental liability of companies in the European Union. It analyses the role of companies within the Environmental Liability Directive (ELD) and pays attention to potential hurdles that may limit the possibility to hold companies liable for environmental harm. Various remedies to the limited liability of the corporation are discussed ...

The study examines the evolution of technologies in the offshore exploration and production of hydrocarbons in the Eastern Mediterranean, and their future environmental impact for the region. It finds that new technologies move this stage of natural gas development into increasing digitalisation, better designs for safety equipment, and increased automation. It then proceeds to propose a number of policy measures on collaboration, data sharing, environmental bassline surveys, open digital platforms ...

Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-11-2017

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, και απαραίτητος πόρος για την οικονομία. Η προστασία και η διαχείρισή του υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Η ενωσιακή νομοθεσία περί υδάτων αναμορφώθηκε με την έγκριση, το 2000, της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ), η οποία εισήγαγε μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση και την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων με βάση τις λεκάνες απορροής ποταμού. Η ΟΠΥ συμπληρώνεται από διεθνείς συμφωνίες και διεθνή νομοθεσία ...

Χημικά προϊόντα

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-11-2017

Η νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα έχει ως στόχο να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και να αποτρέψει τη δημιουργία φραγμών στο εμπόριο. Αποτελείται από κανόνες για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ειδικών κατηγοριών χημικών προϊόντων, σειρά εναρμονισμένων περιορισμών για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, καθώς και από κανόνες που διέπουν τα σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και τις εξαγωγές των ...

Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ έχουν βελτιώσει σημαντικά τα πρότυπα ασφάλειας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Οι βελτιώσεις οφείλονται κυρίως στις τρεις δέσμες νομοθετικών μέτρων που εγκρίθηκαν μετά τα ναυάγια των πλοίων Erika και Prestige.

EU response to the Caribbean hurricanes

Εν συντομία 20-09-2017

The scenes of devastation caused by recent hurricanes in the Caribbean are a stark reminder of the destructive force of nature. As residents struggle to rebuild their lives following the passage of the latest storms, attention turns to the relief efforts. The EU can help through emergency humanitarian assistance and a variety of funding mechanisms, depending on the status of the territories concerned and their relationship with the EU.

Health and safety at work

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-06-2017

Improving health and safety at work has been an important issue for the EU since the 1980s. The introduction of legislation at European level set minimum standards for the protection of workers, without preventing Member States from maintaining or introducing more stringent measures. When the Lisbon Treaty entered into force, the Charter of Fundamental Rights of the European Union became legally binding, making health and safety policy an even more important area of EU legislation.

The workshop organised by the Policy Department A for the IMCO Committee aimed at discussing the revision of the fertilisers’ regulation proposed by the European Commission and its possible implications for producers, farmers and other users. It allowed exchange of views on the new regulatory proposal. This document was prepared by Policy Department A at the request of the Committee on Internal Market and Consumer Protection.

Food contact materials

Εν συντομία 27-09-2016

Food is considered to be one of the most important sources of human exposure to chemicals. The safety of materials coming into contact with food should therefore be carefully evaluated, as chemicals from these can migrate into food. The European Parliament’s Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) has drafted an own-initiative report highlighting the problems related to the implementation of the Food Contact Materials Regulation, and this is due to be debated during the ...