Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 30 αποτελέσματα

This at-a-glance note is the summary of the study providing an overview of the effect of the decline in the number of farms across the EU on the European farming model (EFM), which is built around the notion of multifunctionality and provision of public goods by agriculture. It concludes that in order to foster sustainability and resilience, the EFM and policy must embrace the emerging diversity of farmer profiles and stimulate socially desirable adaptive strategies that preserve the multifunctionality ...

Regional economic accounts for agriculture

Εν συντομία 02-03-2022

Over the years, the EU has built a statistical system that allows better informed policy-making and more effective policy implementation. As part of a broad process to modernise agricultural statistics, the proposed revision of the regulation on economic accounts for agriculture would formalise the reporting of regional agricultural data. Parliament is expected to vote on the first-reading report during its March I plenary session.

The European agricultural statistics system (EASS) is undergoing a major transformation, aiming to improve data quality by taking a more systemic and efficient approach. The modernisation process began some years ago with an evaluation of existing agricultural statistics. To complete the process, in February 2021, the European Commission put forward two proposals on statistics: on inputs and outputs of agricultural activities and on regional economic accounts for agriculture. The European Parliament ...

In the context of modernising the European agricultural statistics system (EASS), updated rules have been published by the European Commission on statistics for EU farming, including the organic sector, covering both inputs and outputs for crops and animals, pesticides, nutrients, agricultural prices, etc. The new legislative proposal is the outcome of an evaluation process underlying that existing legal and methodological structure of agricultural statistics does not take into account future needs ...

Plenary round-up – Strasbourg, July 2018

Εν συντομία 06-07-2018

The July plenary session highlights were: the continuation of the debate on the Future of Europe, this time with the Prime Minister of Poland, Mateusz Morawiecki, the discussion on the outcome of the European Council meeting of 28-29 June 2018, and the review of the Bulgarian and presentation of the activities of the Austrian Presidencies. The European Commission and Council participated in discussions on the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo. VP/HR Federica Mogherini's statement ...

Integrated farm statistics

Εν συντομία 27-06-2018

As the EU’s policies evolve and adapt to changing circumstances, European statistics need to develop and meet users’ information needs efficiently. New technologies can help to combine and integrate different data sources without too great a burden on data producers. Farm statistics are the backbone of the EU’s agricultural statistical system. To increase their response speed to new data needs, the Commission put forward a new approach based on an integrated, flexible and modular framework. The Parliament ...

Urban agriculture in Europe: Patterns, challenges and policies

Λεπτομερής ανάλυση 18-12-2017

It is estimated that by 2050, 67 % of the world's population will live in urban areas. Increasing concerns over food security coupled with concerns over climate change have helped to promote interest in urban agriculture and the role it can play in respect of food security. The present paper aims to provide an overview of urban agriculture by examining it as it relates to issues of food security, the economy, social dimensions and the environment. Using short case studies and drawing on research ...

The EU's beekeeping sector

Εν συντομία 24-10-2017

Every year, the EU's 600 000 beekeepers and their 16 million beehives produce 200 000 tonnes of honey. This is not however sufficient to cover demand on the EU market, and the shortfall is made up by imports, above all from China. Threats to bee health and market competition make the economic viability of apiculture a critical matter. EU policies aim therefore to address these issues and promote beekeeping, an activity that is of vital importance to the environment.

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-10-2017

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία και τη βιομηχανία ειδών διατροφής στα κράτη μέλη (πίνακας ΙΙ), την ενσωμάτωση στην ΚΓΠ των προβληματισμών για το περιβάλλον (πίνακας ΙΙΙ), τον δασοκομικό τομέα (πίνακας IV), τη χρηματοδότηση και τις δαπάνες της ΚΓΠ (πίνακες I και V) και το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής (πίνακας VI).

New approach for integrated farm statistics

Εν συντομία 05-04-2017

European agricultural statistics represent a complex system of data describing the numerous facets of agriculture. They provide detailed knowledge allowing the taking of informed decisions and the shaping and evaluation of agricultural policies based on hard evidence. Farm structure statistics are the backbone of this system. The European Commission proposes a new approach for integrated farm statistics to create a more coherent, flexible and interlinked system of agricultural statistics.