Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 305 αποτελέσματα

This briefing provides a summary of the recent economic developments in the EU Member States and gives an overview of relevant economic projections forecasted by major international and EU institutions

The European Council brings together the Heads of State or Government of the 27 EU Member States in regular 'summit' meetings which seek to define the overall political direction and priorities of the European Union. This Briefing offers a selection of key facts and figures about this institution, detailing its membership, role, work and development over time.

This document presents selected indicators on public finance for the Euro Area Member States and the Euro Area as a whole. For each indicator, it provides a short explanation and the data sources. The final section presents a short overview of the main indicators used by the European and other international institutions to assess debt sustainability.

Migration to the European Union from third countries has been substantial over the past few decades, as Europe has historically been considered a continent of relative economic prosperity and political stability. While many foreign-born individuals arrive in the European Union (EU) to work, pursue studies or join family members, the EU also receives a large number of asylum-seekers and refugees, not least in the context of the war in Ukraine since February 2022. As host societies, EU Member States ...

The UK was a European Union Member State from 1973 until 31 January 2020. For reasons of comparability and consistency, the historical data for the 'EU-27' in this infographic covers all current Member States, regardless of whether they were Member States at the time concerned.

Racial and ethnic minorities face discrimination and its consequences on a daily basis. The exact scale of the problem is hard to gauge due to a lack of data and general under-reporting of racist incidents. The coronavirus pandemic has seen a major increase in reports of racist and xenophobic incidents, and the crisis it triggered has had a disproportionately large negative effect on racial and ethnic minority groups, in the form of higher death and infection rates. Although since 2000 the European ...

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ως στόχο να παράσχει βασικά στοιχεία και αριθμούς σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξετάζει τόσο την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο (Ιούλιος 2019 — Ιούνιος 2024) όσο και τις οκτώ προηγούμενες πενταετείς περιόδους μετά τις εκλογές με άμεση ψηφοφορία, τον Ιούνιο του 1979. Στις ακόλουθες σελίδες θα βρείτε γραφήματα διαφόρων ειδών, τα οποία: • αναλύουν λεπτομερώς τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού ...

This paper provides a summary of recent analyses of the economic, financial and budgetary developments in the EU and the Euro, notably following the Russian invasion in Ukraine and the outbreak of the war. It also highlights related policy recommendations made in the public domain to mitigate any adverse effects and support sustainable recovery.

Maternity and paternity leave in the EU

Εν συντομία 01-03-2022

This infographic aims to present the current maternity and paternity leave situation in EU Member States. Most EU countries also grant an additional period of parental leave, but parental leave is not covered in this infographic.

This study provides an overview of the effect of the decline in the number of farms across the EU on the European farming model (EFM), which is built around the notion of multifunctionality and provision of public goods by agriculture. It concludes that in order to foster sustainability and resilience, the EFM and policy must embrace the emerging diversity of farmer profiles and stimulate socially desirable adaptive strategies that preserve the multifunctionality of farming.