Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 18 αποτελέσματα

EU rules on the use of goods vehicles hired without drivers have been in operation for over 25 years without change and need to be reviewed to correspond to current and future needs in the transport sector. As part of the 2017 road transport mobility package, the European Commission proposed to soften the existing restrictions on using hired vehicles in international transport and establish a uniform regulatory framework, which would give transport operators across the EU equal access to the market ...

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above proposal, submitted on 31 May 2017 and referred to Parliament's Committee on Transport and Tourism. The proposal forms part of the 'Europe on the move' mobility package. By revising Directive 2006/1/EC on the use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road, the Commission seeks to support the further integration of the road ...

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-06-2017

H ευρωπαϊκή πολιτική σιδηροδρομικών μεταφορών αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου. Το άνοιγμα του τομέα στον ανταγωνισμό, που άρχισε το 2001, αποτέλεσε εντός μιας δεκαετίας αντικείμενο τριών δεσμών μέτρων και μιας αναδιατύπωσης. Η τέταρτη δέσμη, που προορίζεται να συμπληρώσει την ελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, εγκρίθηκε στο σύνολό της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση (Φεβρουάριος 2014) και, σε ό,τι αφορά τον τεχνική πυλώνα, και σε δεύτερη ανάγνωση (28 ...

Οδικές μεταφορές: εναρμόνιση των νομικών διατάξεων

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-03-2017

Η δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς οδικών μεταφορών δεν είναι δυνατή χωρίς την εναρμόνιση των νομικών διατάξεων στα κράτη μέλη. Τα μέτρα που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φορολογικού, τεχνικού, διοικητικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

While inland navigation is a cost-effective and environmentally friendly mode of transport, it is not used to its full capacity. Apart from the need for significant infrastructure improvements, the sector is affected by limited labour mobility and shortage of qualified workers. To enhance labour mobility, the European Commission proposes to establish a common system of qualifications for workers on EU inland waterways. While the EU legislation currently applies only to boatmasters, the proposal introduces ...

Passport-free travel across the Schengen area has been called into question as a result of pressure on certain internal EU borders from the rising number of asylum-seekers and migrants seeking to reach certain Member States, as well as security concerns in the wake of the Paris terrorist attacks. In addition to the loss of personal freedom involved, the reintroduction of borders could well bring significant economic costs, which would be felt both within and outside the Schengen area. This briefing ...

Upon request by the Committee on Budgetary Control (CONT) this study analyses the results, efficiency and effectiveness of the EU investment in rail infrastructure with a special focus on cross border rail projects. Beginning with a discussion of the reasons for the moderate success of EU railway policy it investigates four case studies with a focus on effectiveness of funding schemes and success of removing bottlenecks, particularly at border crossings, to improve attractiveness of the railway mode ...

High-speed rail in the EU

Briefing 29-09-2015

High-speed rail (HSR) started developing in Europe in the late 1970s, first in France and Italy, and subsequently in Germany, Spain and the UK, among others. In the early stages, its development took place largely at national level. The EU started providing specific support to European rail projects with the establishment of the trans-European transport network (TEN-T) in the early 1990s, some priority projects of which concern HSR. The EU also promotes HSR development through other means, including ...

Rail security in the EU

Εν συντομία 29-09-2015

The foiled Thalys train attack of August 2015 has put EU rail security under the spotlight. Increasing passenger and freight flows and relatively open access to EU rail infrastructure make rail transport a soft target for unlawful acts. A ministerial-level meeting at the end of August examined the challenges facing rail security and the possibilities for a strengthened EU response.

Multimodal integrated ticketing

Εν συντομία 29-06-2015

European transport policy aims at creating a single European transport area. This vision includes the possibility of seamless door-to-door travel by different modes of transport with multimodal travel information as well as integrated ticketing. The Committee on Transport and Tourism (TRAN) has tabled, for the July plenary, an own-initiative report to promote development towards this goal.