Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 11 αποτελέσματα

This document provides regularly updated information on EU Member States which have received financial assistance from the ESM, the EFSF, the EFSM, the EU balance of payments assistance facility, other Member States and/or the IMF. Since August 2018, all financial assistance programmes to EU Member States have been concluded; therefore, the document focuses on the implementation of the enhanced surveillance framework for Greece and post-programme reviews for Ireland, Portugal, Cyprus, Spain and Romania ...

Selected Euro Area Macroeconomic Indicators

Εν συντομία 23-10-2020

This note provides a comparison of some key macroeconomic forecast indicators for the Euro Area as a whole published by the Commission, IMF, ECB and OECD.

Χρηματοδοτική συνδρομή προς κράτη μέλη της ΕΕ

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-06-2017

Οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί χρηματοδοτικής συνδρομής αποσκοπούν στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ, δεδομένου ότι η χρηματοοικονομική δυσχέρεια σε ένα κράτος μέλος μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη μακροοικονομική σταθερότητα σε άλλα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική συνδρομή συνδέεται με μακροοικονομική αιρεσιμότητα (είναι δάνειο και όχι δημοσιονομική μεταβίβαση), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη που την λαμβάνουν θα πραγματοποιούν τις αναγκαίες δημοσιονομικές ...

This document gives an overview of the Bank Recovery and Resolution Directive and State Aid rules applicable for recapitalisation of banks.

The crisis that hit the western financial markets in 2008 has led to a severe global economic recession, which impacted and is still impacting migrants and migration policies worldwide. Despite the growing vulnerability of migrants, remittances have remained stable during and after the global economic downturn. Indeed, they continue to be a significant source of income for families and play a crucial role of co-insurance or risk mitigation in times of hardship. Moreover, remittances have proven to ...

Το παρόν υπόμνημα εξετάζει την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εισαγωγή μακροοικονομικών όρων ευρείας κλίμακας στην πολιτική συνοχής. Στην ουσία, κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα η χρηματοδότηση για τη συνοχή να εξαρτάται από την τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης. Στο υπόμνημα επισημαίνεται ότι, ενώ η εισαγωγή των εν λόγω όρων θα ωφελούσε την οικονομική διακυβέρνηση, πιθανότατα θα επηρέαζε αρνητικά την πολιτική συνοχής. Κυρίως, είναι αμφίβολο αν η πρόταση της Επιτροπής ...

Since 1959, Member States have concluded over 1 500 Bilateral Investment Treaties (BITs) with recipient countries. Worldwide there are over 2 500 BITs between countries. The Lisbon Treaty has now transferred responsibility from MS to EU level.

New Global Monetary System

Λεπτομερής ανάλυση 14-01-2011

This compilation of briefing papers was written by two members of the expert panel to the Special Committee on the Financial, Economic and Social Crisis. Its aim is to support the committee discussions on key questions arising from the crisis and thus feed into the preparations of the final report. The briefing papers take a look on the previous experiences of world monetary systems such as Bretton Woods and the current exchange rate misalignment as well as taking into account the influence of modern ...

Within the context of persisting international imbalances and a lingering crisis, there has been increased focus on the exchange rates between major economic areas, taking for example the heated debate between the US and China and unilateral action by numerous countries. It currently seems that a quantitative easing boom is back on the agenda globally. Inevitably, such policy actions will have effects on the global flows of capital and trade and have already attracted strong criticism from some emerging ...

The third Monetary Dialogue of the 7th Parliament is scheduled to take place on 22 March 2010 in Brussels. This compilation of briefing papers is written by members of the Monetary Experts Panel of ECON advising the Committee on monetary policy questions. It includes five contributions in dealing with the role of global imbalances in the crisis. Another compilation on the "Policy Implications of Increased Debt Issuance and Rising Deficits", the other topic of the Monetary Dialogue in March 2010, ...