Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 72 αποτελέσματα

This table provides a regular update on Member States invited for an Economic Dialogue in the competent Committee of the European Parliament and an overview of the respective legal base.

Amending the Comitology Regulation

Εν συντομία 10-12-2020

When adopting implementing acts, the Commission acts under the scrutiny of the Member States (represented in specialised committees and an appeal committee) following mechanisms set out in the Comitology Regulation. In 2017, the Commission proposed amendments to this Regulation, aimed at eliminating 'no opinion' deadlocks in the appeal committee and increasing transparency in the procedure. The European Parliament is expected to vote on the proposal during the December plenary session.

The legal nature of Country-Specific Recommendations

Εν συντομία 17-09-2020

The Country-Specific Recommendations (CSRs) are annually adopted by the Council based on the Commission (COM) proposals within the framework of the European Semester. The CSRs provide integrated guidance on macro-fiscal and macro-structural measures based on the COM assessment of Member States' medium-term budgetary plans and national reform programmes in light of broad policy priorities endorsed by the European Council or adopted by the Council on th basis of the Annual Growth Survey. The Council ...

This note prepared by the Economic Governance Support Unit provides an overview of the EP’s accountability hearings in the context of the Single Resolution Mechanism.

Adapting legal acts to Articles 290 and 291 TFEU

Εν συντομία 10-04-2019

By introducing delegated and implementing acts, the Lisbon Treaty (2007) reformed the system of conferring upon the Commission the power to adopt non-legislative measures. However, a certain category of pre-Lisbon acts, referred to as 'regulatory procedure with scrutiny' (RPS) measures, remained unaligned to the new system. Following Commission proposals of December 2016, a number of acts referring to RPS are now to be aligned with the Lisbon Treaty, while others remain to be negotiated. Having reached ...

Partnership Instrument

Briefing 19-04-2017

The EU's Partnership Instrument (PI) is a foreign policy tool established under the current Multiannual Financial Framework to fund strategic cooperation with third countries on 'issues of global concern', and pursue EU objectives set out in the Europe 2020 strategy related to sustainability, trade and innovation, and EU public diplomacy. While all third countries are eligible for PI-funded cooperation, the instrument is especially aimed at middle and upper-income countries that are current or potential ...

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-04-2017

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της ΕΕ. Απαρτίζεται από δύο δικαιοδοτικά σώματα: το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Γενικό Δικαστήριο. Έχει δικαιοδοτική αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ανωτέρω σώματα εξασφαλίζουν την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της ΕΕ στην επικράτειά της. Ελέγχουν τη νομιμότητα των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και αποφαίνονται σχετικά με το κατά πόσο τα κράτη μέλη σέβονται τις ...

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-04-2017

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Επίσης, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει εδώ και καιρό συμβάλει σημαντικά στον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο εσωτερικό της ΕΕ. Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης ...

An area of freedom, security and justice: general aspects

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-04-2017

The Lisbon Treaty attaches great importance to the creation of an area of freedom, security and justice. It introduced several important new features: a more efficient and democratic decision-making procedure that comes in response to the abolition of the old pillar structure; increased powers for the Court of Justice of the EU; and a new role for national parliaments. Basic rights are strengthened by a Charter of Fundamental Rights that is now legally binding on the EU.

Judicial cooperation in civil matters

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-04-2017

Free movement of goods, services, capital and people cross-border is constantly on the increase. In civil matters having cross-border implications, the European Union is developing judicial cooperation, building bridges between the different legal systems. Its main objectives are legal certainty and easy and effective access to justice, implying identification of the competent jurisdiction, clear designation of the applicable law and speedy and effective recognition and enforcement procedures.