Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 36 αποτελέσματα

Geo-Blocking

Briefing 06-02-2018

This leaflet provides abstracts of selection of latest publications prepared by the European Parliament’s Policy Department on Economic and Scientific Policy at the request of the IMCO Committee in relation to the geo-blocking phenomenon.

Geo-blocking practices commonly restrict cross-border sales of tangible goods as well as of electronically supplied services and electronically delivered content services in the EU. In May 2016, the European Commission proposed a new regulation that prohibits online sellers of tangible goods, and of some types of electronically supplied services, from discriminating among customers based on their nationality or place of residence within the European Union. In November 2017, after protracted negotiations ...

In May 2016, the European Commission proposed a new regulation that prohibits online sellers of physical goods and of some types of electronically supplied services and content from discriminating among customers based on their nationality or place of residence within the European Union. The Parliament is expected to vote on the proposal during the February I plenary session.

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Employment and Social Affairs, summarises the background on the phenomenon of platform work, and introduces the focus and the key findings of the recent study "The Social Protection of Workers in the Platform Economy". It then lists the key recommendations of the study to give the interested audience a quick overview on the main findings of the study.

The leaflet provides a quick overview on the changes proposed by the Commission, as compared to current rules, as well as their assessment. It is based on main points of the presentation of the study on "Coordination of social security system in Europe" to the EMPL Committee on 4 December 2017.This leaflet has been prepared by the European Parliament's Policy Department A on Economic and Scientific Policy (covering the ECON-ENVI-EMPL-IMCO-ITRE Committees.

This at a glance, prepared by Policy Department A at the request of the Committee on Employment and Social Affairs, provides a picture on current developments in the area of social security coordination in the EU. It assesses the functioning of coordination rules in areas targeted by the amendment proposal from the European Commission, and evaluates the proposal’s possible effects. The study highlights how some of the proposed changes could potentially impact fundamental principles of social security ...

This report summarizes the discussion during the 10th Meeting of the IMCO Working Group on the Digital Single Market. It summarizes the exchange of views between MEPs, independent academic experts and the European Commission on the topic of geo-blocking in the Digital Single Market. The proceedings were prepared by Policy Department A for the Internal Market and Consumer Protection Committee.

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-06-2017

Μία από τις τέσσερις ελευθερίες των πολιτών της ΕΕ είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Περιλαμβάνει τα δικαιώματα μετακίνησης και διαμονής των εργαζομένων, τα δικαιώματα εισόδου και διαμονής των μελών της οικογένειας, το δικαίωμα εργασίας σε άλλο κράτος μέλος και το δικαίωμά τους σε ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους. Σε ορισμένες χώρες ισχύουν περιορισμοί για πολίτες των νέων κρατών μελών. Οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές διαμορφώνονται επί ...

On the request of the AFCO Committee, the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs commissioned this study, which examines the concept of acquired (or ‘vested’) rights in public international law, analyses the gradual establishment and evolution of these rights and draws from case law as well as other precedents in order to establish the validity and force of acquired rights in customary and conventional international law. It also analyses the protection of such rights within ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Petitions (PETI), focuses on several issues stemming from a sample of forty petitions received. Whilst all petitions are related to anti-discrimination law, they are quite heterogeneous in terms of the respondent entity, the grounds of discrimination and the legal sources invoked. Recommendations are made to assist the PETI Committee and the EP ...