Αναζήτηση

Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 19 αποτελέσματα

Waste Shipment Regulation

Briefing 08-04-2021

The New Circular Economy Action Plan is one of the main building blocks of the European Green Deal. It sets initiatives along the entire lifecycle of products with the aim to ensure that the resources used for their production, including the waste generated, are kept in the EU economy for as long as possible. At the same time, the circular economy policy aims at protecting the environment and empowering the consumers. Waste shipment within and outside the EU has a crucial role in achieving the EU ...

The European Commission has proposed to amend Directive 2004/37/EC by expanding its scope and by including and/or revising occupational exposure limit values for a number of cancer- or mutation-causing substances. The initiative is proceeding in steps. The first proposal of May 2016 covered 13 priority chemical agents, the second, of January 2017, a further seven. The current (third) proposal addresses an additional five. Broad discussions with scientists and the social partners fed into all three ...

This detailed appraisal focuses on the process and evidence base used in the IA for setting the limit values for cadmium and beryllium, notably in light of some knowledge gaps and methodological challenges identified in the IA in relation to the number of workers exposed and the estimation of the burden of disease. The appraisal concludes that the IA has relied on a vast and updated amount of information, including scientific journals, guidelines, manuals, surveys, published by authoritative research ...

As 2018 gets under way, there are probably more than three million electric cars in circulation in the world. There are also more than six hundred million electric bikes, scooters and motorcycles. Plus a few hundred thousand electric buses and other types of quadricycles having an electric motor. The first part of this paper traces the fast evolving market of electric road vehicles. The second part shows that the production of hundreds of millions of battery packs requires a lot of energy and plenty ...

The European Commission proposes to amend Directive 2004/37/EC by expanding its scope and by including and/or revising occupational exposure limit values for a number of cancer-causing chemical agents. According to the Commission, this would improve workers' health protection, increase the effectiveness of the EU framework and promote clarity for economic operators. Overall, the proposal received a broad welcome from stakeholders. After completion of the legislative procedure at first reading in ...

Αποδοτική χρήση πόρων και απόβλητα

Θεματολογικά δελτία της ΕΕ 01-11-2017

Οι παλαιότεροι και οι σημερινοί τρόποι χρήσης των πόρων έχουν οδηγήσει στη δημιουργία υψηλών επιπέδων ρύπανσης, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Ο Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη και η δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία αναμένεται να μεταβάλουν αυτή την τάση, μετασχηματίζοντας την οικονομία της ΕΕ σε βιώσιμη έως το 2050. Η πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα έχει μακρά ιστορία και παραδοσιακά εστιάστηκε στην περισσότερο βιώσιμη περιβαλλοντικά ...

• The Minamata Convention has been welcomed as a major step in the fight against mercury related health hazards. During COP1, Parties will discuss several topics of the agreement, debate amendments and adopt Articles or guidance. The public and private sector are encouraging Parties to take concrete actions during COP1. • The issue of effectiveness evaluation must be monitored closely as it will set the foundation for the future. Defining common methods and monitoring tools will be essential when ...

The European Chemicals Agency (ECHA) is a decentralised agency of the European Union. Established in 2007, it is based in Helsinki. Its main mission is to contribute to the implementation of European chemicals legislation for the benefit of human health and the environment, as well as improving innovation and competitiveness. ECHA carries out technical, scientific and administrative tasks under four EU regulations: the regulation on registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals ...

The IA defines in a clear way the problems and the objectives of the proposed initiative, and is based on extensive research conducted by external contractors. However, it omits to explain the sequential process and the underlying assumptions leading to the identification of the four problems analysed, mentioning only the supporting studies. Also, it contains some discrepancies with respect to the supporting studies in terms of terminology and recommendations which are not explained in the IA. A ...

Mining Waste Directive 2006/21/EC

Μελέτη 10-01-2017

In the aftermath of two major accidents involving the spill of hazardous extractive waste, the Mining Waste Directive 2006/21/EC was adopted at EU level with the aim to prevent, or reduce as far as possible, the adverse effects from extractive waste management on health and the environment. The deadline for transposition of the directive by the Member States expired on 1 May 2008. Research indicates that all Member States (EU-27) have experienced transposition problems in terms of 'timing' or 'quality ...